Uznání kompatibility vzdělání je důležité pro vykazování výkonů označených Indexem 3, symbol K3, tedy výkonů 21415 a 21221.

Pro možnost posouzení jednotlivých případů je nutné, aby fyzioterapeuté vždy písemně zaslali do kanceláře UNIFY ČR žádost o posouzení kompatibility spolu s doloženou úředně ověřenou kopií certifikátů všech kurzů, které v této souvislosti v minulosti absolvovali a emailovým kontaktem.

Dle dohody MZČR a UNIFY ČR, VV UNIFY ČR posuzuje tyto požadavky ZP nebo fyzioterapeutů v souladu s platnou legislativou i legislativou platnou v době před nabytím účinnosti zákona 96/2004 Sb., pokud se jedná o ekvivalentní vzdělání, získané podle dřívějších předpisů vzhledem k certifikovaným kurzům.

S ohledem na dohodu s MZ ČR je nezbytná úředně ověřená kopie a ta podléhá režimu dokladování. Došlé žádosti budou posuzovány v rámci jednotlivých zasedání výkonného výboru UNIFY ČR.

Cena za posouzení je uvedena v ceníku služeb.