Fyzioterapie se neustále vyvíjí a pro fyzioterapeuty je důležité spolupracovat a sdílet zkušenosti nejen mezi sebou, ale také v zahraničí. Sjezdem UNIFY ČR 2023 bylo schváleno založení Klinických odborných skupin. Inspiraci čerpáme ze zahraničí z celosvětové organizace pro fyzioterapeuty (World Physiotherapy,) ve které takovéto odborné skupiny fungují napříč celým světem. Cílem vzniku Klinických odborných skupin je propojit fyzioterapeuty z ČR, kteří se zajímají o konkrétní klinické téma.

Mohli by tak mezi sebou:

  • sdílet klinické zkušenosti s pacienty
  • sdílet probíhající výzkumné projekty
  • společně žádat o granty napříč institucemi
  • organizovat společné vzdělávací akce (semináře, webináře, workshopy)
  • spolupracovat s odbornými skupinami ze zahraničí skrze World Physiotherapy
  • překládat guideliny, apod.

Připravili jsme pravidla pro vznik Klinických odborných skupin pod UNIFY ČR. Tyto skupiny mohou vznikat v oblastech po vzoru celosvětové organizace pro fyzioterapeuty World Physiotherapy (Specialty groups of World Physiotherapy | World Physiotherapy)

Pokud budete mít zájem o založení některé Klinické odborné skupiny, prosím kontaktujte emailem výkonný výbor UNIFY (unify-cr@unify-cr.cz), zveřejníme vaši výzvu pro ostatní fyzioterapeuty a zorganizujeme ustavující schůzi. 

Pokud nevíte, co jsou Klinické odborné skupiny, chtěli byste klinickou odbornou skupinu založit a nevíte jak to udělat nebo máte jakékoliv otázky, které se týkají Klinických odborných skupin, tak se můžete přihlásit na webinář, který proběhne 16. 1. 2024 od 18h. Přihlašovací formulář zde.