Co to je fyzioterapie?

Fyzioterapie je nelékařský zdravotní obor zaměřující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového aparátu. Fyzioterapie prostřednictvím ověřených terapeutických postupů ovlivňuje, udržuje nebo obnovuje pohyblivost člověka, pokud jsou tyto funkce narušeny nevhodným zatěžováním, úrazy, nemocemi, stárnutím a podobně.

Fyzioterapeut je specialista, který se nevěnuje pouze prevenci, diagnostice a terapii poruch pohybového aparátu člověka, ale s využitím fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňuje i funkce ostatních systémů v těle, včetně psychiky. Má širokospektré uplatnění v rámci zdravotního systému, ve sportu, školství, v pracovním prostředí a podobně. Pro zajištění co nejlepší péče o pacienty je důležitá spolupráce s ostatními zdravotnickými profesemi.Fyzioterapeut může pracovat:

  • s dětmi: zlepšování motorického vývoje, skolióza, vadné držení těla;

  • se sportovci: prevence a léčba zranění, a tím zlepšování jejich výkonů;

  • s lidmi po úrazech: pády, poranění míchy, poškození vazů; 

  • s lidmi s vrozeným onemocněním nebo např. dětskou mozkovou obrnou;

  • s onkologickými pacienty;

  • se seniory;

  • s pacienty s chronickým onemocněním jako chronická obstrukční plicní nemoc, s kardiaky, s lidmi nemocnými cukrovkou a roztroušenou sklerózou;

  • s pacienty s viscerálními problémy (vnitřní orgány);

  • s pacienty s inkontinencí či ženami s funkční sterilitou

  • nebo s pacienty se závratí.

 

 

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je vysokoškolský nelékařský zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Dříve bylo možné tuto způsobilost získat na vyšší nebo středoškolské zdravotnické škole. V současné době je k získání této odborné způsobilosti nutné vystudovat minimálně 3letý bakalářský studijní program. Je možné také následně pokračovat v navazujícím 2letém magisterském studiu. Během studia se studenti získávají vědomosti z anatomie, fyziologie, biomechaniky, speciálních fyzioterapeutických vyšetřovacích a terapeutických technik. Součástí studia jsou také všechny klinické obory medicíny jako je neurologie, kardiologie, pneumologie, vnitřní lékařství, chirurgie, ortopedie, revmatologie, pediatrie, gerontologie, radiologie a další.. Fyzioterapeutem se tedy není možné stát pouze absolvováním kurzu, ale je k tomu nutné studium na vysoké škole.