Vážené kolegyně, kolegové,

zveme Vás na ustavující schůzi k vytvoření klinické odborné skupiny (KOS) Pánevní dno.

Schůze je veřejná a uskuteční se 4. 4. 2024 od 18:00 online přes ZOOM.
Zájemci o připojení se ke KOS Pánevní dno se mohou online schůze zúčastnit, ale podmínkou členství v KOS je členství v UNIFY.
Odkaz na přihlášení:
 
Meeting ID: 816 2940 0207
Passcode: 006467

 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

Formuje se KOS se zaměřením na problematiku pánevního dna, a to jak u žen, tak u mužů.

Rádi uvítáme další členy se zájmem o danou problematiku.

Cílů máme mnoho, ale ty mezi ty hlavní patří:

jednoznačné nastavení kompetencí,

edukace - jak laiků, tak fyzioterapeutů (s tím úzce souvisí pořádání seminářů a spolupráce se zahraničními skupinami a lektory),

rádi bychom také pracovali na výzkumu a rozvoji v oblasti fyzioterapie pánevního dna, překládali odborné články, guidlines a případně i vytvořili klinických standardy.


Chcete se přidat ke vznikající KOS? Napište: klinicka.skupina.fyziopd@gmail.com