Členský příspěvek je dle rozhodnutí sjezdu UNIFY pro kalendářní rok 2024 ve výši:

1 800 Kč – řádný člen
700 Kč – student
700 Kč – důchodce
700 Kč – člen na mateřské dovolené

Členský příspěvek je splatný dne 31. ledna 2024.

Svoje platby prosím posílejte na účet číslo 3167359/0800.

Variabilní symbol je vaše členské číslo (platí pro stávající členy). Do poznámky prosím uveďte email, kterým jste se registrovali na novém webu UNIFY ČR a také jméno a příjmení.

Každý člen, který bude platit příspěvek na rok 2024, se zároveň s platbou musí i nově zaregistrovat!
Jen tak bude možné Vaši platbu spárovat s Vaším účtem a umožnit Vám tak přístup do uzamčené sekce včetně Physiopedie. Spárování zatím provádíme ručně, proto prosíme o trpělivost.
 

Členský příspěvek je pro UNIFY osvobozen od daně z příjmu právnických osob, proto není ani pro plátce příspěvku nákladem a nemůže být vystaven daňový doklad.

Obecné potvrzení o platbě členského příspěvku je rozesíláno emailem, který potvrzuje přijetí platby a možnost vstupu do uzamčené členské sekce. Toto potvrzení je možné si přiložit do účetnictví jako nedaňový náklad pro spárování platby.