Cílem celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů je prohlubování odborné způsobilosti pro výkon povolání v oboru fyzioterapie. Celoživotní vzdělávání je povinností každého zdravotnického pracovníka dle zákona č. 201/2017 Sb.

Tento předpis definuje systém celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů organizovaný nebo podporovaný UNIFY ČR z. s. a je zcela dobrovolný. Profesní organizace UNIFY ČR z. s. tímto umožňuje fyzioterapeutovi prokázat jeho vzdělávací aktivity s ohledem na udržení kvalifikace profese fyzioterapeuta, zachování a zvyšování kvality péče dle platné legislativy. Pravidla systému UNIFY ČR z. s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

K 1. 12. 2021 je připravena nová verze tohoto předpisu. V rámci revize došlo k optimalizaci formální stránky předpisu a jeho příloh. Text je rozdělen do částí pro organizátora vzdělávacích akcí (žadatel o zařazení vzdělávací akce do registru) a žadatele o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání.

 

Základní informace k postupu:

Žádost o zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání

  • Organizátor vzdělávání podává žádost do zařazení své vzdělávací akce do registru minimálně 40 dnů před pořádáním akce, prostřednictvím formuláře, který lze stáhnout na webových stránkách UNIFY ČR a ten odešle na emailovou adresu UNIFY ČR včetně všech požadovaných příloh.
  • Posouzení akce je nutným předpokladem k zařazení akce do registru vzdělávacích akcí dle tohoto předpisu.
  • Akci lze posoudit i ve zrychleném řízení. Zpětný zápis do registru ale není možný. Posouzení a zařazení vzdělávací akce do registru je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR.

Žádost o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání

Fyzioterapeut, který žádá o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání (dále jen certifikát CŽV), postupuje dle pokynů v textu předpisu:

  • Vyplní celou žádost o vydání certifikátu CŽV, včetně kreditních bodů získaných za účast na vzdělávání, výkon povolání (odborné stáže) a podepíše ji; nemá smysl vypisovat akce, které jsou starší než 5 let zpětně
  • Oskenuje žádost a oskenuje potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, která na žádost vypsal (event. oskenuje potvrzení o stáži na akreditovaném pracovišti)
  • Odešle vše emailem minimálně 40 dnů před zahájením registračního období (nebo před koncem stávajícího období) na kancelář profesní organizace UNIFY ČR. Nezapomínejte uvést korespondenční adresu pro zaslání výtisku certifikátu CŽV!
  • Posouzení a vydání certifikátu CŽV je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR.