Iniciace vzniku KOS při UNIFY ČR - KOS Pánevní dno
Milé kolegyně, milí kolegové,

Formuje se KOS se zaměřením na problematiku pánevního dna, a to jak u žen, tak u mužů. Rádi uvítáme další členy se zájmem o danou problematiku. Cílů máme mnoho, ale ty mezi ty hlavní patří: jednoznačné nastavení kompetencí, edukace - jak laiků, tak fyzioterapeutů (s tím úzce souvisí pořádání seminářů a spolupráce se zahraničními skupinami a lektory), rádi bychom také pracovali na výzkum a rozvoj v oblasti fyzioterapie pánevního dna, překládali odborné články, guidlines a případně i vytvořili klinických standardy.
Chcete se přidat ke vznikající KOS? Napište: klinicka.skupina.fyziopd@gmail.com