Informace k cenotvorbě

Po konzultaci s právním zástupcem UNIFY ČR, z.s. přikládáme následující informaci:

 

Za prvé je problematika řešena ve věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve kterém je na prvém místě Cenový předpis 1/2024/CAU. Cenová kalkulace je zde uvedena v oddílu B bod 4, který přikládáme přílohou.

           

Tedy pro rok 2024 kalkulační vzorec uvedený v onom oddílu B článek 4.

Poskytovatel by měl spočítat:

 

Přímý materiál použitý k výkonu (jednorázové elektrody apod).

Přímé mzdy – má-li zaměstnance.

Sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance.

Výrobní režie – nepřímé náklady, zejména odpisy.

Správní režie – ostatní náklady, například nájemné, služby, elektřina, vodné a stočné, úklid…

Zisk (výklad k pojmu „přiměřený zisk“ je uveden v další části cenového předpisu).

Vzorec je pak ekonomicky oprávněné náklady na výkon + přiměřený zisk/(lomeno) roční fond ordinační doby v minutách.

Výsledek má být cena výkonu vypočítaná touto ekonomickou kalkulací.

 

Doporučujeme problematice věnovat pozornost, jelikož dříve se cenové kontroly zajímaly, zda poskytovatel má kalkulační vzorec a nezkoumaly, zda výpočet podle něho je správný, když ho měl – OK, když neměl – pokuta. Nyní již zkoumají, zda má k jednotlivým položkám (materiál, mzdy, režie) doklady prokazující výši kalkulovaných nákladů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná více o problematiku ekonomickou než právní, zjistíme podrobnější informace z této oblasti a budeme vás o nich informovat.