BONIFIKAČNÍ KÓDY 09555-7

 


Obrátili jsme se na VZP s dotazem  na nesrovnalosti, které se vyskytují v interpretaci ohledně vykazování nových kódů v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 320/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2024.:

Kdy poskytovatelé v odbornosti 902 fyzioterapie nás informovali, že dochází v různých regionech k rozdílnému přístupu nebo odmítání výkonů 09555, 09556 a 09557 ze strany zdravotní pojišťovny.
 Zástupci regionů podmiňují výkony za podmínky, že je lze vykázat pouze s výkony klinického vyšetření /toto podmínění vnímáme jen pro odbornosti 001 a 002 / nebo výkony striktně odmítají a upozorňují poskytovatele, že si jej mohou vykazovat pouze pokud zároveň vykazují i kineziologické vyšetření, k odborným výkonům terapie výkony 09555-7 vykazovat nelze.

Dle znění výše jmenované vyhlášky, která říká, že:

16. OŠETŘENÍ DÍTĚTE

V případě ošetření dítěte se vykazují výkony č. 09555, 09556 a 09557. Výkony se vykazují s výkony, které byly poskytnuty dítěti do dne dosažení 18 let za jeho osobní přítomnosti.
Výkony se vykazují s výkony klinických vyšetření; pro vykázání výkonů č. 09555, 09556 a 09557 se u odborností 001 a 002 u výkonů klinických vyšetření zahrnutých podle vyhlášky podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do kapitační platby nevyžaduje současné vykázání těchto výkonů klinických vyšetření.
Výkony se dále vykazují s odbornými výkony odborností, které nemají stanovena klinická vyšetření, tj. odbornost 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927.
V jednom dni lze vykázat na jednoho pojištěnce jeden výkon č. 09555, 09556 nebo 09557 v rámci jedné odbornosti. Pokud dítě vyžaduje více vyšetření během jednoho dne, lze výkon vykázat u každé další odbornosti.

Usuzujeme, že by ZP měla akceptovat výkon 09555-7 u každého odborného výkonu odbornosti 902.

 


Stanovisko VZP k bonifikaním kódům 09555-7

Dle stanoviska MZ ČR k  vyhlášce č. 320/2023 Sb., kterou se mění seznam zdravotních výkonů pro rok 2024, lze u poskytovatelů odb. 902 vykazovat výkony ošetření dítěte (výkon 
09555, 09556 a 09557) za níže uvedených podmínek:
  
1.     Výkony lze vykazovat se  všemi odbornými výkony odb. 902 s  výjimkou výkonů, ke kterým bonifikační výkony nelze vykazovat.
2.     V případě odb. 902 nelze výkony ošetření dítěte vykazovat s  výkony (tento soubor výkonů je definován přímo ve vyhlášce):
21211 (LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH),
21213 (LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH),
21215 (LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ),
21217 (LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT).
3.     V  rámci jedné odbornosti lze v  jednom dni vykázat na jednoho pojištěnce jeden výkon 09555, 09556 nebo 09557.

4.     VZP ČR   pro odb. 902 umožňuje vykazování výkonů 09555, 09556, 09557 bez žádosti poskytovatele o jejich nasmlouvání (byl proveden hromadný import do Přílohy č. 2 smlouvy).

Takto už postupují i ostatní ZP, které rozesílají informace do DS. 

            ZP by měli umožnit vykazování těchto kódů a automaticky přidat do příloh EP2 bez žádosti poskytovatelů. Pokud jste ještě nedostali informace do DS, můžete se informovat na jednotlivých ZP - úhrady zdravotní péče ve Vašem regionu.