Výzva k vytvoření KOS Kardiorespirační
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
touto cestou bychom rádi oslovili všechny zájemce o členství v nově vznikající kardiorespirační odborné klinické skupině. V založení této skupiny vidíme jedinečnou příležitost pro rozvoj naší specializace, upevnění jejího významu a postavení v rámci české fyzioterapie a rozšíření do širšího povědomí lékařů i jiných odborností.
Jako hlavní cíle jsme si vytyčili následující:
- vytvoření sítě kardio/respiračních fyzioterapeutů pro decentralizaci systému z velkých pracovišť, zvýšení dostupnosti péče pro pacienty
- sdílení informací z odborných konferencí a publikované odborné literatury
- integrace nových znalostí a postupů do klinické praxe
- unifikace fyzioterapeutických postupů, překládání či tvorba guidelines
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailové adrese kardio.respiro@gmail.com.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Mgr. Anna Irving