Informace k dohodovacímu řízení pro rok 2025
Dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami se konala mezi 25.4. - 29.5.2024.

Celkem na třech schůzkách jsme jednali o návrhu Svazu ZP, k němuž se ve druhém kole připojila i VZP. Návrh dle našich propočtů, se kterým přichází pojišťovny, je 2-3 % meziročním poklesem úhrad pro naši odbornost. 
Oproti minulým letům, kdy VZP nabízela vždy protinávrh, který byl k úhradám vždy o něco vstřícnější, letos striktně ZP držely pospolu a trvaly na svém návrhu. 
Po prvním kole DŘ, kde ZP nastínily, že k navýšení úhrad nehodlají přistoupit, UNIFY ČR předložila návrh úhrad, který kopíroval rok 2024 a který neponižuje meziročně úhradu péče. Zdravotními pojišťovnami nebyl přijat. / návrhy UNIFY a ZP předkládáme v přílohách, které jsou dostupné na intranetu UNIFY ČR /
 
Protože jsme přesvědčení, že společný návrh ZP by ponížil poskytovanou péči ve fyzioterapii a nenabízí žádné zohlednění inflace a pokrytí rostoucích nákladů, na schůzce 29.5.2024 došlo k NEDOHODĚ mezi UNIFY ČR a zdravotními pojišťovnami.
 
Chystáme se oslovit pana ministra zdravotnictví a zástupce vlády s žádostí o schůzku, na které chceme vyslovit nesouhlas s deficitně nastaveným systémem financování naši odbornosti. 
Připravujeme podklady pro dialog, který by odvrátil trend odlivu fyzioterapeutů mimo systém zdravotní péče a zlepšil dostupnost kvalitní péče. 
Nazrál čas, kdy je potřeba uvažovat o změně v systému úhrad, omezit “zdravotní turistiku”, která vyčerpává ze systému finance, které by mohly pokrýt naši dobře odvedenou práci. 
Není možno preferovat jen některé poskytovatele, jak doporučilo MZČR v letošním dohodovacím řízení! 
 
Šárka Smejkalová, viceprezidentka UNIFY ČR