Výzva k zaslání abstraktu do sekce Evidence based medicine na Sjezd
Sekce Evidence based medicine ve fyzioterapii

Do této sekce přijímáme abstrakty odborných přednášek do 31. 7. 2024.
Tato sekce je určená původním pracím a výzkumu ve fyzioterapii. Je možné prezentovat výsledky své diplomové, disertační případně bakalářské práce nebo samostatného výzkumu. Možné je prezentovat také zajímavou kazuistiku. Tato sekce není určená přehledovým přednáškám.

Čas na přednášku je 7 minut + 3 minuty diskuze.

Pro přihlášení prosíme o vyplnění abstraktu a jeho zaslání na: unify-cr@unify-cr.cz

O přijetí rozhodne odborná komise a budete o něm informováni do 14. 8. 2024.

Pokyny pro autory abstraktu:

a)    text v češtině v Microsoft Office Word, písmo Times New Roman vel. 12, jednoduché řádkování, zarovnání do bloku
b)    maximální rozsah 300 slov
c)    název krátký, stručný, výstižný bez zkratek
d)    celá jména všech autorů včetně afiliací
e)    členění abstraktu na úvod, cíle, metodika, výsledky, závěr, klíčová slova
f)    možné přiložení grafů či tabulky k abstraktu