Častou odpovědí na otázku proč někdo není členem UNIFY je: neadekvátní výše členského příspěvku a k tomu otázka "co z toho mám?".

Jak to ve skutečnosti je?

Členský příspěvek je od příštího roku (2024): 1 800 Kč/rok pro fyzioterapeuty a 700 Kč/rok pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené.

Co z toho jako fyzioterapeut budu mít? 

Členství má řadu výhod ať už hmotných či nehmotných. Podíváme se nejdříve na ty hmotné.

 • Nově členové UNIFY ČR od roku 2024 dostanou zdarma přístup k Physiopedii Plus, součástí které je přístup k:
  • 500+ online kurzům - součástí kterých jsou edukační videa, přepis mluveného slova z videa do textu, takže pokud angličtina není vaše silná stránka, tak si text můžete jednoduše pomocí překladače přeložit
  • 500+ videí fyzioterapeutických postupů a technik
  • 5000+ podcastů, týkajících se fyzioterapie
  • 300+ vědomostních kvízů
  • 3000+ online cviků s popiskem pro pacienty
  • 190 odborných časopisů
  • 78 odborných fyzioterapeutických knih

Cena tohoto plného přístupu je pro běžného uživatele v hodnotě 5 500 Kč.

 • Dále mají členové zdarma profesní a odborné webináře pořádané UNIFY ČR, které se konají minimálně 6x ročně (6x1 800 Kč = hodnota celkem: 10 800 Kč)
 • Třikrát ročně do své emailové schránky členové obdrží Bulletin, který se v letošním roce převlékl do nového kabátu a najdete zde zajímavé rozhovory, články nebo novinky v dění UNIFY (hodnota 1 000 Kč).
 • Členové mají také zdarma profesní a právní poradnu s profesionálním znalcem zdravotnického práva (v obvyklé hodnotě 1 000 Kč/h).
 • V neposlední řadě jsou součástí členství slevy na Sjezd UNIFY ČR s odborným programem a také slevy u našich partnerů na pojištění odpovědnosti, odborné kurzy ve fyzioterapii, sleva na certifikát celoživotního vzdělávání a inzerci. Zde ani nelze napsat celkovou hodnotu, nicméně účastí na některých kurzech se vám členský příspěvek vrátí i během 2 kurzů.

To byly hmotné výhody, které dosahují minimálně částky 15 000 Kč za rok!

Pro nás jsou však podstatnější ty nehmotné výhody.

Které to jsou?

 • Pravidelné právní aktuality ve zdravotnictví/fyzioterapii
 • Návrhy a úprava sazebníku výkonů
 • Prosazování adekvátní úhrady za fyzioterapii
 • Možnost zapojení se do Klinických odborných skupin (které se nyní budou vytvářet) a možnost sdílet tak s kolegy své názory, zkušenosti, terapeutické přístupy či vědecké projekty na tuzemské ale i mezinárodní úrovni
 • Optimalizace postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví
 • Propagace oboru a jeho vymezení mezi veřejností
 • Podpora kvalitního vzdělávání

Je to vskutku málo?

UNIFY ČR je jediná profesní organizace, která zastupuje nejen své členy, ale všechny fyzioterapeuty v ČR při pravidelných jednáních s Ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, krajskými úřady, ostatními zdravotnickými profesemi a mezinárodními organizacemi. Žádná jiná organizace ani profese nebude fyzioterapii posouvat kupředu.

Není tedy spíše správná otázka proč "nebýt členem UNIFY"?

Děkujeme všem členům za podporu a za to, že vám na našem oboru záleží!