Zodpovídání dotazů

vzdělávání, privátní praxe apod.

 • Dotazy zasílejte elektronickou formou na unify-cr@unify-cr.cz
 • Nejste-li naším členem, budete a zaslání Vašeho dotazu vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, po jehož úhradě Vám bude zaslána odpověď.
 • Lhůta na odpověď činí u nečlenů maximálně 30 dní, členům odpovídáme dle možností, co nejrychleji.
člen UNIFY ČR
Zdarma
nečlen
500 Kč

Právní poradna

 • Služba se poskytuje na základě písemného elektronicky zaslaného dotazu na adresu unify-cr@unify-cr.cz, který je následně předán k zodpovězení externímu právnímu poradci.
 • Nejste-li naším členem, budete po zaslání Vašeho dotazu vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, po jehož úhradě Vám bude zaslána odborná odpověď.
 • Lhůta na odpověď činí u nečlenů maximálně 30 dní, členům odpovídáme dle možností, co nejrychleji.
člen UNIFY ČR
Zdarma
nečlen
1000 Kč

Posudky týkající se dosaženého vzdělání

 • Služba se poskytuje na základě písemné žádosti a přiložené, úředně ověřené kopie dokladu o absolvování kurzu /podmínka MZ ČR/
 • Doručené žádosti na naši adresu budou posouzeny na nejbližším zasedání výkonného výboru UNIFY ČR.
 • Nejste-li naším členem, budete po doručení vaší žádosti vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, nezapomeňte proto do žádosti uvést svou emailovou adresu.
člen UNIFY ČR
Zdarma
nečlen
1000 Kč

Celoživotní vzdělávání pod garancí UNIFY ČR z.s.

Žádost o zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání
 • Akce zařazené do systému celoživotního vzdělávání pod garancí UNIFY ČR z.s. budou inzerovány zdarma, jak na webu tak prostřednictvím sociální sítě facebook UNIFY ČR z.s., pokud organizátor umožní členům UNIFY ČR z.s. minimální slevu 10 % z účastnického poplatku, případně jinou alternativu, například záštitu profesní organizace
člen UNIFY ČR
Zdarma
nečlen
400 Kč/žádost
expresní posouzení
2000 Kč/žádost

Celoživotní vzdělávání pod garancí UNIFY ČR z.s.

Žádost o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání

Více informací naleznete v sekci Celoživotní vzdělávání.

člen UNIFY ČR
500 Kč
nečlen
3000 Kč

Inzerce vzdělávacích akcí a pracovních příležitostí

Žádost o zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání
 • Inzerce vzdělávacích akcí, které budou pořádány ve spolupráci nebo pod záštitou UNIFY ČR z.s. bude inzerována zdarma, pokud organizátor umožní členům UNIFY ČR z.s. minimální slevu 10 % z účastnického poplatku, případně jinou alternativu.
 • Možnosti inzerce pracovních příležitostí jsou momentálně ovlivněny přechodem na nový web. Pro inzerci byla zřízena samostatná sekce “Nabídky práce”. V současné době je cena oproti předchozím rokům nastavena na jednotnou sazbu.
člen UNIFY ČR
750 Kč
nečlen
1500 Kč

Platnost: od 26. 1. 2024
Odsouhlaseno VV UNIFY ČR z.s. dne 26. 1. 2024

Mohlo by vás zajímat