Celoživotní vzdělávání

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z. s.

 

Cílem celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů je prohlubování odborné způsobilosti pro výkon povolání v oboru fyzioterapie. Celoživotní vzdělávání je povinností každého zdravotnického pracovníka dle zákona č. 201/2017 Sb.

Tento předpis definuje systém celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů organizovaný nebo podporovaný UNIFY ČR z. s. a je zcela dobrovolný. Profesní organizace UNIFY ČR z. s. tímto umožňuje fyzioterapeutovi prokázat jeho vzdělávací aktivity s ohledem na udržení kvalifikace profese fyzioterapeuta, zachování a zvyšování kvality péče dle platné legislativy. Pravidla systému UNIFY ČR z. s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

 

1. 12. 2021 je připravena nová verze tohoto předpisu. V rámci revize došlo k optimalizaci formální stránky předpisu a jeho příloh. Text je rozdělen do částí pro organizátora vzdělávacích akcí (žadatel o zařazení vzdělávací akce do registru) a žadatele o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání.

 

Základní informace k postupu:

 

  1. Organizátor vzdělávání podává žádost do zařazení své vzdělávací akce do registru minimálně 40 dnů před pořádáním akce, prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR z. s. Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí. Posouzení akce je nutným předpokladem k zařazení akce do registru vzdělávacích akcí dle tohoto předpisu. Akci lze posoudit i ve zrychleném řízení. Zpětný zápis do registru ale není možný. Posouzení a zařazení vzdělávací akce do registru je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

 

  1. Fyzioterapeut, který žádá o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání (dále jen certifikát CŽV), postupuje dle pokynů v textu předpisu:

    1. vyplní celou žádost o vydání certifikátu CŽV, včetně kreditních bodů získaných za účast na vzdělávání, výkon povolání (odborné stáže) a podepíše ji; nemá smysl vypisovat akce, které jsou starší než 5 let zpětně,

    2. oskenuje žádost a oskenuje potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, která na žádost vypsal (event. oskenuje potvrzení o stáži na akreditovaném pracovišti),

    3. odešle vše emailem minimálně 40 dnů před zahájením registračního období (nebo před koncem stávajícího období) na kancelář profesní organizace UNIFY ČR z. s. unify-cr@unify-cr.cz. Nezapomínejte uvést korespondenční adresu pro zaslání výtisku certifikátu CŽV!

 

Posouzení a vydání certifikátu CŽV je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

 

Rozcestník

Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Madisson
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Sjezd UNIFY 2023