UNIFY ČR je
profesní organizací
fyzioterapeutů

Byla založena v roce 1991 s cílem chránit profesní zájmy fyzioterapeutů, rozvíjet obor v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy péče o pacienty.

Profese fyzioterapeuta je profesí krásnou, naplňující, prospěšnou a zasluhující patřičné společenské uznání a ocenění.

Vzdělání ve fyzioterapii je dnes získáváno na univerzitách. Fyzioterapeut disponuje dokonalou odbornou znalostí systémů těla a dovednostmi k léčbě širokého spektra zdravotních problémů, což umožňuje poměrně nezávislé poskytování péče.

Výhody členství v Unii fyzioterapeutů ČR

Vybrané akce

Všechny akce

Facebook