ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MZ ČR PRO SAZEBNÍK VÝKONŮ

Dne 9. 11. 2023 na MZ ČR zasedala pracovní skupina pro Sazebník výkonů. Zástupce VV UNIFY ČR, Mgr. Ondřej Němeček, se zasedání účastnil za odbornost 902 - fyzioterapeut, neboť jedním z bodů jednání jí týkal. Česká lymfologická společnost ČLS JEP (www.lymfo.cz) navrhla omezit možnost vykazovat výkony lymfoterapie (sdílené i pro fyzioterapeuty) mimo tzv. Lymfocentra, tedy pracoviště, na kterých je součástí týmu lékař "lymfolog". Takový fyzioterapeut by dle návrhu musel pracovat pod odborným dohledem lékaře lymfologa. Důvodem návrhu je nesprávná praxe, kdy manuální lymfodrenáž je indikována i u jiných pacientů, než u pacientů s lymfedémem.

VV UNIFY ČR v daném omezení vidí riziko omezení dostupnosti péče a také nesystémové řešení případů nesprávné indikace. Odbornost 902 - fyzioterapeut není odborností s právem indikace, ale výkonu indikované léčby. S důrazně odmítavým postojem k předkládanému návrhu Lymfologické společnosti ČLS JEP prosazoval Mgr. Ondřej Němeček názor UNIFY ČR, že odborně i legislativně korektním řešením je omezení na straně indikujících lékařských odborností tak, aby léčbu indikoval lékař (s prokazatelným vzděláním v dané problematice) výhradně u předem definované diagnózy, nebo skupiny diagnóz. Případná pochybení mají být řešena revizní činností zdravotních pojišťoven vůči indikujícímu lékaři.

O vývoji v této problematice budeme informovat.Mgr. Ondřej Němeček

člen výkonného výboru 

profesní organizace UNIFY ČR z. s.

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Rehaeduca