Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí

Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí k započítání vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů s garancí UNIFY ČR z.s.

Organizátorům akcí, kteří nabídnou minimálně 10% slevu na účastnickém poplatku členům UNIFY ČR, z.s., nabízíme inzerci k dané akci na našich webových stránkách a facebooku zdarma.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO REGISTRU GARANTOVANÝCH AKCÍ

Žadatel (pořadatel školící akce)

Organizátor uvede plné kontaktní údaje včetně emailové adresy

Akce

Doklady o kvalifikaci osob (lektorů) zodpovědných za průběh vzdělávání (školící akce) a dalších osob, které se budou na vzdělávání podílet (pouze u odborných kurzů a školících akcí). Pokud máte více souborů, zkomprimujte je do formátu .zip (max. velikost 10 MB)

max. velikost 10 MB

Program (učební náplň) akce včetně časového rozvrhu a seznam přednášejících

| Prohlášení
V případě, že mi bude profesní organizací (UNIFY ČR, z.s.) vydáno souhlasné stanovisko k započítávání výše uvedené vzdělávací akce do celoživotního vzdělávání zavazuji se:
1. Vydat účastníkům akce potvrzení o účasti, které obsahuje náležitosti (tj. datum konání akce, registrační číslo akce přidělené profesní organizací včetně, název a forma vzdělávací akce, přesné označení organizátora vzdělávací akce, jméno a příjmení účastníka, datum narození účastníka, počet kreditních bodů)
2. Zaslat profesní organizaci do měsíce od proběhnutí akce vzor potvrzení o účasti, které bylo účastníkům akce vydáno a přiložit jmenný seznam účastníků akce, k čemuž se zavazuje vyžádat si souhlas účastníků se zasláním těchto údajů UNIFY ČR, z.s. za účelem evidence vzdělávacích akcí v rámci vydávání diplomů celoživotního vzdělávání
3. Umožnit profesní organizaci supervizi na konané vzdělávání akci (myšleny jsou návštěvy 1–2 členů profesní organizace v průběhu akce bez předchozího ohlášení).

Odesláním žádosti souhlasím s použitím výše uvedených údajů pouze pro potřeby evidence v rámci UNIFY ČR, z.s. a pro rozesílání informací členům UNIFY ČR, z.s. o vzdělávacích akcích a jejích organizátorech.

 

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehatab