Výzva k účasti na založení klinické zájmové skupiny při UNIFY - ČR: Telemedicína ve fyzioterapii

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Současná pandemie COVID-19 otevírá nové možnosti ve většině oborů po celém světě, včetně fyzioterapie. Ve většině případů fyzioterapie nemůže standardně probíhat. To ale neznamená, že by nás naši současní pacienti (a další) nepotřebovali. Je proto třeba se na aktuální situaci adaptovat a hledat cesty, jak k pacientům přistupovat. Technologie, které většina z nás denně běžně využívá - ať už při práci na počítači nebo užíváním chytrých telefonů, které máme téměř neustále při sobě, jsou možným řešením. Mezi fyzioterapeuty se aktuálně objevují snahy, jak se s pacienty spojit prostřednictvím telefonických nebo online konzultací. Abychom správně využili plného potenciálu, který telemedicína i v našem oboru nabízí, rádi bychom v rámci UNIFY ČR založili Klinickou zájmovou skupinu Telemedicína ve fyzioterapii. Krásné na objevování telemedicíny v současné situaci je to, že co v současnosti vnímáme jako provizorní a krizová řešení, můžeme v budoucnu překlopit do legitimního terapeutického přístupu s využitím všech jeho výhod a možností.

Vyzýváme zájemce o tuto problematiku a práci v klinické zájmové skupině, aby kontaktovali sekretariát UNIFY ČR – unify-cr@unify-cr.cz a sdělili své kontaktní údaje. V případě dostatečného počtu zájemců bude zorganizována první ustavující schůzka.

Bc. et Mgr. Pavla Skopalová, iniciátorka vzniku KZS Telemedicína ve fyzioterapii a VV UNIFY ČR

 

Záměrem KZS „Telemedicína ve fyzioterapii je:

 • Edukace a osvěta – poskytování informací, vědecké evidence, zkušeností ze zahraničí, pořádání seminářů pro členy UNIFY ČR, vytváření brožur a dalších vzdělávacích materiálů
 • Oborová diskuze o užívání prostředků telemedicíny (vzdálené diagnostiky a terapie) v klinické praxi
 • Poukázání na výhody a limitace telemedicíny
 • Standardizace postupů na základě poznatků z tuzemské praxe i přejatých ověřených postupů ze zahraničí (World Confederation for Physical Therapy, American Telemedicine Association, Australian Physiotherapy Association, Canadian Physiotherapy Association, Chartered Society of Physiotherapy UK a jiné)
 • Sdružování a jednotné vystupování navenek v rámci UNIFY ČR i jiných oborových organizací (jménem UNIFY ČR)
 • Reflexe současného stavu a budoucích možností využití digitálních technologií ve fyzioterapii

 

Cíle KZS „Telemedicína ve fyzioterapii jsou:

 • Vzdělaní profesionálové aktivně a zodpovědně využívající prostředky telemedicíny ve své fyzioterapeutické praxi
 • Rozšíření povědomí o možnostech využití technologie v oboru fyzioterapie
 • Veřejná platforma pro interakci a sdílení poznatků mezi profesionály využívající telemedicínu
 • Zaručení náležité úrovně, kvality a bezpečnosti poskytované péče
 • Doporučení ověřených postupů, potřebného softwaru, vytvoření návodů a tipů (dohromady tzv. „best-practices“)
 • Jednotná prezentace stanovisek odborné veřejnosti k využití telemedicíny ve fyzioterapii
 • Poskytnutí expertízy v oblasti telemedicíny UNIFY ČR

 

Telemedicína v současnosti již nějakou dobu dobře funguje např. ve Velké Británii, USA nebo Austrálii. Za aktuální situace jen přibývá profesionálů, kteří technologie v klinické praxi využívají. Zdravotní pojišťovny navíc služby čím dál větší mírou proplácí a pacienti (i terapeuti) si na tento způsob poskytované péče více zvykají. Telemedicína se tak ukazuje jako legitimní a užitečný nástroj, který nám může pomoci udržet kontakt s pacienty a nabídnout terapii i v situacích, kdy osobní návštěva není možná. Samozřejmě, že telemedicína není aplikovatelná na všechny případy a všechny pacienty. Samozřejmě, že kontaktní terapie bude mít vždy přednost a bude hodnotnější. A samozřejmě, že bude trvat, než si veřejnost v České republice na tento nový trend v medicíně zvykne Zkušenosti ze zahraničí stejně jako vědecká evidence ale nasvědčují tomu, že telemedicína ve fyzioterapii i dalších oborech má v současné společnosti svoje místo.

 

Technologie je pro většinu z nás dnes přítomná již ve většině sfér života. A platí to i pro oblast zdraví. Jsme zvyklí sledovat, kolik kroků denně ujdeme, jaký je náš kalorický příjem, jak kvalitně jsme se vyspali nebo jaký máme den menstruačního cyklu. Mobilní aplikace nebo chytré hodinky nám připomínají pravidelné cvičení nebo to, že už sedíme příliš dlouho. Rozšíření využití technologií do oblasti zdravotní péče je tak jen dalším logickým krokem. Jako fyzioterapeuti v rámci své profese pomáháme lidem k lepšímu zdraví ohromným způsobem. A můžeme o to více, propojíme-li naše znalosti a dovednosti s technologiemi.

 

Analýzy efektivity telemedicíny ukazují na zlepšení v oblasti nákladů i využitelnosti služeb terapeutů. Náklady samozřejmě klesají, pokud pacienty nevídáme v ordinacích. Ukazuje se také, že „vzdálený přístup“ motivuje a podporuje pacienty k větší zodpovědnosti, kterou přebírají za svůj stav. Efektivněji pak využívají rad a cviků od svých terapeutů. Studie prokázaly větší dodržování auto-terapeutických cvičení i větší sebevědomí pacientů v jejich provedení. Důsledkem je pak také to, že se pacienti méně spoléhají pouze na manuální terapii a další pasivní techniky.

 

Telemedicína může hrát velkou roli v zefektivňování poskytování zdravotní péče obecně. Stává se, že než se pacient přes vyšetření lékařem dostane na fyzioterapii, uplyne několik týdnů od vzniku problému nebo zhoršení příznaků, případně odezní akutní fáze stavu, ve které pacient potřeboval pomoci nejvíce. To s sebou může nést sekundární komplikace. Představme si, že např. v akutním stadiu problému nebo těsně po operaci, bychom měli po vyšetření lékařem možnost s pacientem konzultovat jeho stav ihned online. Po zhodnocení pacientova stavu bychom mohli doporučit jednoduchá režimová opatření a cvičení, např. pro úlevu od bolesti nebo otoku. Pacient by měl možnost doptat se a nechat si vše v klidu vysvětlit. A pak, při první návštěvě, bychom o pacientově stavu i jeho vývoji měli dostatečné informace, dotyčný by byl edukovaný, uklidněný, s možnými pokroky a výchozí bod pro právě začínající rehabilitaci by byl úplně jiný.

 

Telemedicína má své místo také ve sféře prevence. Velká část online terapií je založena na edukaci pacienta. A všichni víme, že edukovaný pacient je zodpovědný pacient - vědom si svého těla, jeho možností a limitů, se schopností pracovat na optimálních pohybových vzorcích a úpravou těch stávajících, třeba méně vyhovujících.

 

Fyzioterapie využívající telemedicínu může být také skvělým řešením pro profesionály na mateřské nebo rodičovské dovolené. Technologie jim může pomoci zůstat v kontaktu se svou profesí, což je něco, co je za současné situace velmi těžké. Konstantně přetížený zdravotní systém tak přichází o mnoho perfektně schopných a často velmi zkušených terapeutů, kteří v současnosti jen nemají příležitost, jak skloubit své rodinné a pracovní aktivity.

 

Další výhodou telemedicíny je možné využití technologií v případě rychlé potřeby náhrady za terapeuta, který náhle onemocní nebo se z jiných důvodů nemůže věnovat naplánovaným pacientům. Současná praxe je taková, že se celý objem pacientů musí zrušit a přesunout, případně se pacienti přesměrují na jiného terapeuta. Ani jedno z řešení nemusí být ideální. Online konzultace v naplánovaný čas terapie by tak mohly být další alternativou.

 

Někdo by mohl namítat, že telemedicína ve fyzioterapii nemůže nikdy fungovat, protože naše profese je silně založená na kontaktním manuálním přístupu. To je samozřejmě pravda. Je potřeba si ale uvědomit, že „umění fyzioterapie“ neleží jen v manuálních technikách. Naše profese je založená ve velkém také na komunikaci – edukaci a správné motivaci pacientů změnit zažité způsoby pohybového chování, jejich podporován v porozumění vlastního těla, navržení vhodných cvičení a režimových opatření. Telemedicína tak může pěstovat právě tuto složku naší práce.

 

Telemedicína tu není proto, aby kontaktní fyzioterapii nahradila. Je to alternativa, která, jak se ukazuje, může být pro určité případy a pacienty velmi efektivní.

Monada
Reklama
Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca