Vyrovnání pracovně - právních vztahů při uzavření ordinací v období vyhlášené karantény