VYROVNÁNÍ PRACOVNĚ - PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI UZAVŘENÍ ORDINACÍ V OBDOBÍ VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY 16.3.2020 – 24.3.2020

VYROVNÁNÍ PRACOVNĚ - PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI UZAVŘENÍ ORDINACÍ V OBDOBÍ VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY  16.3.2020 – 24.3.2020 
 
   
 
jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 a 208 zákoníku práce a podle § 208 zákoníku práce náleží zaměstnanci mzda ve výši průměrného výdělku – tedy 100%. Jen v případě karantény nařízené orgánem ochrany veřejného zdraví – hygienikem v konkrétním případě konkrétnímu zaměstnanci náleží zaměstnanci nemocenská, resp. mzda ve výši nemocenské. Totéž nyní v případě uzavření školky nebo školy z důvodu karantény. Nejsou-li tam tyto důvody, náleží zaměstnanci náhrada mzdy 100%. 
 
 
JUDr. Jan Mach

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Fyzion