Uznání kompatibility vzdělání

Informace pro všechny fyzioterapeuty - pro vykazování výkonů označených Indexem 3, symbol K3, tedy výkonů 21415 a 21221

Vzhledem k současné situaci v rámci aktuální problematiky uznání kompatibility vzdělání pro vykazování výkonů označených Indexem 3, symbol K3, tedy výkonů 21415 a 21221, informujeme všechny fyzioterapeuty, že:

Pro možnost posouzení jednotlivých případů je nutné, aby fyzioterapeuté vždy písemně zaslali do kanceláře UNIFY ČR žádost o posouzení kompatibility spolu s doloženou úředně ověřenou kopií certifikátů všech kurzů, které v této souvislosti v minulosti absolvovali a emailovým kontaktem.

Jak vyplývá z dohody s MZČR (zde ke stažení Dohoda MZČR a UNIFY ČR), VV UNIFY ČR posuzuje tyto požadavky ZP nebo fyzioterapeutů v souladu s platnou legislativou i legislativou platnou v době před nabytím účinnosti zákona 96/2004 Sb., pokud se jedná o ekvivalentní vzdělání, získané podle dřívějších předpisů vzhledem k certifikovaným kurzům.

S ohledem na dohodu s MZ ČR je úředně ověřená kopie nezbytná a podléhá režimu dokladování. Došlé žádosti budou posuzovány v rámci jednotlivých zasedání výkonného výboru UNIFY ČR.

Ceník služby: Členi UNIFY ČR zdarma

                   Nečleni 1000,-Kč za posudek (neplaťte předem, doklad k úhradě zašleme spolu s posudkem a VS)

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Bruxismus