Usnesení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice k pregraduálnímu vzdělávání v oboru fyzioterapie

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice projednala na svém řádném zasedání dne 12. října 2023 problematiku kombinované formy profesního vzdělávání v oboru fyzioterapie.

Plénum AVVNZP se usneslo, že kombinovaná forma studia pro přípravu zdravotnického povolání fyzioterapeuta je obecně nevhodná, a to bez ohledu o jakého vzdělavatele se jedná.

Stanovisko AVVNZP je ve shodě s vyjádřením Unii fyzioterapeutů ČR (UNIFY) a Společností rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM).

V Praze 12. října 2023

PDF verze zde

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Rehaeduca