ÚHRADOVÉ DODATKY KE SMLOUVÁM SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI


Přichází čas, kdy nám na pracoviště budou pojišťovnami zasílány dodatky k úhradám na
rok 2018.
Doporučujeme Vám všechny body dodatku dobře zvážit. Často se stává, že některá znění
navržené pojišťovnou jsou nevýhodná. Pokud Vám pojišťovna nenabídne lepší podmínky,
než nabízí úhradová vyhláška pro rok 2018, pak je lépe dodatek nepodepisovat.
UNIFY ČR se s návrhem úhrad pro rok 2018 s pojišťovnami nedohodla a úhradová
vyhláška MZ po dohodě se zástupci UNIFY ČR pro rok 2018 počítá s tzv. mimořádně
nákladným pacientem, který může významně ovlivnit Vaše vyúčtování.
Pokud navržený úhradový dodatek se zdravotní pojišťovnou podepíšete, ať už ve znění
úhradové vyhlášky nebo v jiném znění navrženém zdravotní pojišťovnou, je to již platná
dohoda a špatně se o případném ročním vyúčtování s pojišťovnou vyjednává.
Zdravotní pojišťovny často v jednom ze svých bodů v dodatku uvádí MAXIMÁLNÍ
ÚHRADU např. 102% oproti referenčnímu období. Pokud dodatek podepíšete,
pojišťovna Vám více nezaplatí.
Pokud nepodepíšete a výpočet se bude řídit vzorcem úhradové vyhlášky a Vy
budete mít v hodnoceném období o velký počet URČ a vykázaných bodů více,
vzorec ve vyhlášce Vám výslednou kalkulaci sice limituje, ale může být daleko
vyšší, než 102% oproti referenčnímu období !!!
Příklad: ZP po dohodě s poskytovatelem navýšila pro další rok 2016 měsíční zálohy a
zároveň v jednom bodě dodatku podotkla, že maximální úhrada pro rok 2016 bude 160
000 Kč. Pracoviště mělo za rok 2014 vyúčtováno 155 000Kč, v roce 2016 se výrazně
zvýšil počet URČ ošetřených u této pojišťovny a tím se zvýšil objem péče. Podle výpočtu
úhradové vyhlášky by pracoviště dostalo zaplaceno 190 000Kč, ale protože byl podepsán
dodatek se ZP, dostalo pracoviště zaplaceno je těch 160 000 Kč.
ZÁVĚR : dobře se ujistěte, co podepisujete. Zda v dodatku nefiguruje nějaká podoba
maximální úhrady, zda mechanismus úhrady navržený pojišťovnou je pro vaše pracoviště
výhodný, nebo alespoň stejný jako v úhradové vyhlášce. Pamatujte, že časový limit byl v
roce 2011 Ústavním soudem zrušen, máte ordinační dobu, která je závazná pro pojišťovny
a pro pacienty, ale jak dlouho budete pracovat, kolik pacientů uděláte a kolik práce
vykážete pojišťovně, je jen na Vás.
Šárka Smejkalová

Monada
Reklama
Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca