14.06.2024 12:00

CKP Dobřichovice

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické  skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.
 Více informací a možnost přihlášení naleznete zde:

https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/diagnostika-a-kinezioterapie-u-idiopaticke-skoliozy-4/

 
Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy