SZP - Kontaktní formulář pro poskytovatele zdravotní péče

UNIFY ČR z.s. obdržela zprávu od SZP:

Vážená paní předsedkyně,

dovolte, abychom Vám a Vašim členům jménem všech členských zdravotních pojišťoven i tímto způsobem poděkovali za péči o nemocné a práci v krizových podmínkách. Zdravotní pojišťovny již učinily řadu opatření k zajištění průběžného financování i úprav smluvních vztahů v návaznosti na jednotlivé zjištěné problémy. Protože se mimořádná opatření nepochybně projevují u jednotlivých oborů, typů poskytovatelů i regionů různě a v čase se mění, rádi bychom zahájili průběžné mapování situace, abychom mohli na potřeby našich pojištěnců a smluvních partnerů reagovat s co nejobjektivnější znalostí situace. Věříme, že toto naše společné operativní sledování podpoříte a následně budete zjištěný stav moci použít i pro svá rozhodování.

V příloze Vám proto posíláme odkaz na web SZP ČR - https://szpcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/200330_formular_ordinacni_hodiny.pdf; stejný odkaz naleznou Vaši členové i na webech členských zaměstnaneckých pojišťoven.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Balada, LL.M.

výkonný ředitel

 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

nám. W. Churchilla 2

 

Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Fyzion
Reklama
Madisson
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehaeduca