Stručný přehled úhradové vyhlášky pro fyzioterapii na rok 2023

V říjnu 2022 vyšla úhradová vyhláška pro rok 2023, kde ministerstvo zdravotnictví navrhlo všem segmentům přidat 8 % oproti referenčnímu roku.

Pro segment fyzioterapie tedy platí, že byl navýšen koeficient úhrady a hodnota bodu.

 

(1,18+KN)*POPzpoZ*PUROo+max[(1,18+KN)*PUROo*POPzpoMh;(UHRMh– UHRMr)]

Hodnota bodu 0,88Kč

= výpočet celkové úhrady bude o 18% vyšší oproti referenčnímu období

Z regulačního vzorce je zřejmé, že stejně jako v minulých letech se i v roce 2023 hodnota PURO v úhradovém vzorci dále navyšuje, při čemž základní navýšení (již přepočtené a tedy navýšené hodnoty) PURO, na které dosáhne každý poskytovatel, činí v roce 2023 18% ( i poskytovatel, který nesplní žádná bonifikační kritéria).

 

MNP: G10–G14,I60-I69,S42,S44,S46,S49,S54,S64,S74,S84,S94,neboT02–T14 + M41.0 - 9, M89.0. Q66.0

Hrazené DG dle §12 bod 7:
C50, E83, F84, G20, G22, G23.1 - 23.9, G35, G51 - 83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62, T90

Základní hodnota bodu v roce 2023 bude činit 0,88 Kč

Všechny bonifikace pro navýšení základní hodnoty bodu z roku 2022 zůstávají zachované i v roce 2023, tj. poskytovatel při splnění všech bonifikačních kritérií může dosáhnout až na hodnotu bodu 0,95 Kč - konkrétně se jedná o navýšení hodnoty bodu o 0,07 Kč pro toho poskytovatele, který ošetří více jak 5% diagnóz G10-14, I60-69, S43, S44, S46, S49, S 54, S64, S74, S84, S94

 

Při splnění všech bonifikačních kritérií může poskytovatel v roce 2023 dosáhnout na navýšení přepočtené hodnoty PURO až o 34%.

Bonifikační kritéria pro navýšení PURO (koeficient KN) zůstávají stejná jako v roce 2022, tj.

  • 2% navýšení PURO (KN 0,02) pro držitele diplomu celoživotního vzdělávání,

  • dalších 10% (KN 0,10) - v případě, že v hodnoceném období podíl počtu ošetřených unikátních pojištěnců s některou z hlavních nebo vedlejších diagnóz G10 až G14, 160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %.

  • 0,02 - v případě, že v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných výkonů č. 21221 a 21415 na celkovém počtu vykázaných výkonů je větší než 14 %.

  • 0,02 - v případě, že v hodnoceném období podíl součtu počtu výkonů č. 21113, 21115 a 21315 z celkového počtu vykázaných výkonů je menší než 50 %,

 

Zálohové platby

Měsíční zálohové platby budou v roce 2022 hrazeny ve výši jedné dvanáctiny 117 % úhrady za rok 2021.

Madisson
Reklama
Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Fyzion