Specializační vzdělávání

Odkaz na akreditovaná zařízení pro specializační vzdělávání:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/akreditace_8854_3.html

 

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - viz. příloha

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Bruxismus