Složení výkonného výboru

Mgr. Vladan Toufar           

prezident UNIFY ČR - legislativa, vzdělávání, komunikace se Státní správou a jednotlivými institucemi, zahraniční styk     

Člen UNIFY ČR od roku 2000, člen VV UNIFY ČR od roku 2005, prezident UNIFY ČR od roku 2014.

Stálý člen Akreditační komise MZ ČR

 

Vedoucí fyzioterapeut Nemocnice Břeclav, p.o.

 

Šárka Smejkalová               

viceprezidentka UNIFY ČR -  marketing, regiony, dohodovací řízení

Člen výboru VV UNIFY ČR od roku 2014.

Odborný fyzioterapeut, soukromá ambulantní praxe.

 

 

 

Mgr. Seweryn Krzywoń    

 

 

Mgr. Martin Dvořáček 

 

 

 

 

Mgr. Marika Bajerová

Fyzioterapeutka specializující se na problematiku v gynekologii a porodnictví. Pracuje jako vedoucí Ambulance specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví na Gynekologicko-porodnické klinice ve FN v Brně a ve své soukromé ambulanci v Příboře. Přednáší fyzioterapeutům, lékařům a porodním asistentkám na Univerzitách, kongresech, kurzech a seminářích. Je vydavatelkou a šéfredaktorkou časopisu Umění fyzioterapie.

 

 

Lenka Schlösingerová, DiS. 

Zastupování při dohodovacích řízení, výběrová řízení.

 

 

Mgr. Klára Kučerová    

Absolventka magisterského studia fyzioterapie 2. Lékařské fakulty UK. Zakladatelka Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Členka VV UNIFY ČR od roku 2018.

PR, média, sociální sítě, komunikace se studenty, zahraniční styk

 

 

Petra Boháčová, DiS.    

Člen UNIFY ČR od roku 2001, člen VV UNIFY ČR od roku 2014

fyzioterapeut Beskydské rehabilitační centrum s.r.o.

Web, Bulletin.

 

Mgr. Ondřej Němeček    

Koordinace práce na standardech, komunikace a spolupráce s fyzioterapeuty rehabilitačních pracovišť ve státních zdravotnických zařízeních,

 

rehabilitačních ústavech, odborných léčebných ústavech, lázních, školách a se zaměstnanci v pracovních poměrech na pozici fyzioterapeut.

 

 

Mgr. Růžena Hlavičková    

Absolventka gymnázia, nástavbového studia obor rehabilitační pracovník, magisterského studia obor Andragogika UJAK Praha, pomaturitního specializačního studia Managment ve zdravotnictví, pomaturitního specializačního studia Léčebná tělesná výchova.

V současné době pracuje jako fyzioterapeut na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny edukační specialista na Úseku náměstkyně ředitele pro nelékařské profese a řízení kvality zdravotní péče v ÚVN Praha. Vede Tým edukačních specialistů v ÚVN Praha.

Je lektorem 3. Lékařské univerzity Karlovy Praha, FTVS Praha a auditorem Spojené akreditační komise ČR.
Je členkou České lékařské společnosti, Unie fyzioterapeutů, McKenzieho společnosti a  Zdravotně sociální komise pro Prahu 6.

 

Dlouhodobá péče, edukace ve smyslu významu fyzioterapie směrem pracovníků směrem k pacientům i odborné veřejnosti, měření kvality péče.

 

 

 

Složení revizní komise

 

Věra Kubíčková    

Člen UNIFY ČR  od roku 1992, od roku 2006 předseda Revizní komise.

Odborná fyzioterapeut, soukromá ambulantní praxe.

 

Zdeňka Faltýnková    

 

 

Mgr. Štěpánka Musilová      

 

 

 

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehatab