Protokoly terapie postcovidového syndromu - poznatky Oblastní nemocnice Kolín

Na základě kontrolované studie Dr. Sigmana o využití MLS laserové terapie u pacientů s covidovou pneumonií a na základě zkušeností z našeho pracoviště, objektivizovaných výsledků a potvrzujících zkušeností dalších pracovišť, si dovoluji zaslat zpracované základní protokoly pro terapii pacientů s postcovidovým postižením v jeho různé fázi. Na našem pracovišti v Oblastní nemocnici Kolín jsme zaznamenali významně pozitivní efekt MLS laserové podpůrné terapie při léčbě pacientů s akutní covidovou pneumonií. Nyní s ustupující pandemií převažují pacienti s postcovidovými potížemi a spíše jich stále přibývá. Jsem rád, že i u těchto pacientů zaznamenáváme významně pozitivní terapeutický efekt a tento se potvrzuje i na dalších pracovištích v ČR, kde s terapií také začali.
Protokoly vytvořené na základě našich zkušeností přikládám níže. Zároveň jsem připojil i přehled co se již událo a bylo dosud publikováno o této terapii.

Budu velmi rád za případné rozšíření protokolů nebo i jejich doporučení v rámci odborné veřejnosti, které se daná problematika týká.

S pozdravem a úctou

prim. MUDr. Cibulka Lukáš

RHB oddělení

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje

MLS Laserová terapie - POSTCOVID SYNDROM, COVID PNEUMONIE

POST-COVID SYNDROM TERAPEUTICKÉ PROTOKOLY

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Bruxismus