Edukační zdroje

Návod na péči o plíce a dýchací cesty při infekci

Návod na odhlenění plic u pasivních pacientů

Rozhovor s doc. Neumannovou na téma Respirační fyzioterapie v dobách COVID-19

Video se cvičením pro seniory:  https://vimeo.com/232010084                           

Zdroje cvičení pro pacienty:

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/IPTOP%20resources%20for%20exercise%20and%20physical%20activity.pdf

Návody na cvičení: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse

Návody na cvičení: www.fyzioweb.cz

 

Physiopedia nabízí online kurz zdarma pro fyzioterapeuty, který obsahuje informace o onemocnění, dále roli fyzioterapeuta a využití respirační fyzioterapie: https://www.physiospot.com/physiopedia/covid-19-update-free-online-course/

Physiopedia nabízí pro studenty vysoké školy program Physioplus, který obsahuje edukační materiály, podcasty a videa. Tento program je na 30 dní zdarma: https://www.physiospot.com/physiopedia/covid-19-update-using-physiopedia-and-physioplus-to-support-educational-activity/

 

Australané vytvořili doporučené postupy pro Fyzioterapeutickou intervenci u  COVID-19 pro akutní nemocniční péči.

Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting

Dostaly se k nám dvě verze překladu do češtiny.

Pouze připomínáme, že se jedná doporučení mezinárodního týmu, ale že se může částečně lišit od podmínek poskytování a organizace péče o pacienty v ČR včetně zásad pro používání OOPP.  

 První překlad přeložily: Mgr. Michaela Ulrichová, Mgr. Marie Vitujová, Mgr. Anna Chmelařová, MUDr. Martina Kővári, MHA z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations

Druhý překlad přeložily Mgr. Anna Kopecká a Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Fyzioterapeutická intervence u COVID-19 v akutní nemocniční péči: doporučení pro klinickou praxi

Dále se nám ozvala kolegyně Mgr. Jitka Mináriková s překladem doporučení od italských kolegů, opět musíme připomenout, že může částečně lišit od podmínek poskytování a organizace péče o pacienty v ČR včetně zásad pro používání OOPP

Joint statement on the role of respiratory rehabilitation in the COVID-19 crisis: the Italian position paper

Překlad ,,Společného prohlášení o roli respirační rehabilitace v krizi způsobené virem COVID-19“ Italský přístup

Všem děkujeme za obětovaný čas a energii a především za ochotu ke sdílení informací

 

Centrum Paraple, kterému tímto velice děkujeme, nám poskytlo následující dokumenty k nákaze koronavirem:

Co dělat, pokud pociťujete příznaky onemocnění

Jak o sebe dbát, pokud jste bez obtíží, jak postupovat při lehčích příznacích nemoci a jak se starat o svůj dýchací systém z hlediska rehabilitace

 

McKenzie institut České republiky:

 video prezentace v AJ

 

Holandské doporučení - Fyzioterapeutická doporučení u pacientů s COVID-19

 

European Public Health WEEK 

exercises from Physiotherapists during COVID19


běžné metody respirační fyzioterapie
https://www.youtube.com/watch?v=QIzhDsj4zHs
https://www.youtube.com/watch?v=ch_fPIQzlFo

 

 

 

Rozcestník

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Bruxismus