Členský příspěvek

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY od 1.1.2020

· řádný člen: 1200,-

· studenti, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci (všichni předkládají potvrzení): 400,-

Členské příspěvky jsou splatné vždy k 31.1.!!!

 

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE POUZE VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO JE SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

číslo účtu UNIFY ČR: 3167359/0800

 

            - předplatné Bulletinu pro nečleny profesní organizace od 1.2.2013: 1000,-Kč

- profesní Standardy pro fyzioterapeutickou praxi obdrží nečlen v naší kanceláři za cenu 200,-Kč, každý řádný člen UNIFY ČR obdržel s Bulletinem č.94, každý nový člen UNIFY ČR obdrží po zaplacení členských příspěvků na svoji adresu zdarma.

- veškeré změny (změna jména, adresy, tel.čísla atd.) – zasílejte pouze písemně (poštou nebo elektronicky), uveďte vaše staré jméno, či starou adresu, členské číslo a udejte novou změnu, jen tak lze změnu v databázi členů provést

- na webové stránky můžete pověsit inzerci (nabízet práci, hledáte práci, prodáte či nakupujete zdr. přístroje, pomůcky) – tuto inzerci zasílejte na: unify-cr@unify-cr.cz

 

Rehatab
Reklama
Reklama
Rehaeduca