Právě vyšla učebnice češtiny pro ukrajinské zdravotníky

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky (Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників).


Je výsledkem spolupráce odborníků z 3. LF UK a FF UK a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají zájem učit se česky, aby mohli pracovat v českém zdravotnictví. Jak říká vedoucí autorského kolektivu Iveta Čermáková z Ústavu jazyků 3. LF UK, „jde o součást charitativního projektu, který vznikl spontánně ihned po ruském útoku na Ukrajinu: chtěli jsme pomoci zejména ženám, které utíkaly před válkou a chtěly se i v České republice věnovat své zdravotnické profesi“.


Prvním výsledkem projektu byla multimediální verze této knihy, tzv. m-kniha, jež byla v červnu, tj. po necelých čtyřech měsících, publikována pod stejným názvem společnou péčí Nakladatelství Karolinum a platformy Publi (https://publi.cz/) a vyvolala značný zájem u uživatelů (do této chvíle se k jejímu bezplatnému odběru přihlásilo takřka pět tisíc jedinečných uživatelů). Hlavním cílem právě vydané tištěné knihy je pomoci studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem.


Je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, tak v kurzech zdravotnické češtiny. Kniha bude sloužit jako významný nástroj pro lidskou i profesní integraci Ukrajinek a Ukrajinců do českého (zdravotnického) prostředí – „je totiž zřejmé, že neschopnost jazykové komunikace je při


začleňování zásadní překážkou, jež může devalvovat profesní znalosti a dovednosti přicházejících, takže jsou nuceni vykonávat různé nekvalifikované práce“, podotýká další z autorek, Marie Zvoníčková z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Účast odborníků ze dvou fakult je nejenom ukázkou mezioborové spolupráce v rámci UK, ale zajišťuje též odbornou úroveň textu ve všech souvisejících oblastech (ošetřovatelství, medicína, výuka jazyka). V neposlední řadě je významné též to, že se na přípravě knihy podílely také dvě rodilé mluvčí ukrajinštiny, konkrétně studentky 3. LF UK a FF UK. Daria Stytsenko, v době tvorby učebnice studentka, dnes absolventka oboru Všeobecné ošetřovatelství, uvádí, že učebnice má velký význam nejen pro zdravotníky, ale také pro ty Ukrajince, kteří potřebují používat češtinu, protože jsou sami pacienty. Použitá slovní zásoba jim pomáhá, když se potřebují domluvit se zdravotníky.


Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky

Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників

Iveta Čermáková, Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Petr Čermák, Daria Stytsenko, Roksolana Fedorenko

Praha, Nakladatelství Karolinum 2022. ISBN 978-80-246-5440-9

https://karolinum.cz/…202

 

Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Madisson
Reklama
Madisson
Reklama
Rehatab
Reklama
Miškovský
Reklama
Reklama
Sjezd UNIFY 2023