Poslední informace z MZ ČR k očkování - COVID 19

Všichni zdravotničtí pracovníci (bez ohledu, zda pracují u nestátního zdravotnického zařízení či u poskytovatele zdravotních služeb řízeným Ministertsvem zdravotnictví, apod.), se budou moci prioritně registrovat do centrálního registračního systému na očkování (skupina 1a) v tomto týdnu (původní termín byl stanoven na 15.1, poté na 18.1.2021, poslední informace je, že systém bude spuštěn do konce týdne), a to kvůli propojení s NRZP (Národní registr zdravotnických pracovníků). Jedinou podmínkou  je jejich evidence v NRZP jako zdravotnického pracovníka.
Pokud někteří poskytovatelé, především nemocnice s očkovacím místem, prioritně očkují své zaměstnance, doporučujeme fyzioterapeutům, aby této možnosti využili.

Jinak doporučujeme po spuštění rezervačního systému pro zdravotnické pracovníky - a tedy i fyzioterapeuty, kteří vykonávají svou praxi dle zákona o zdravotních službách, registraci a rezervaci termínu očkování.  

VV UNIFY ČR

Monada
Reklama
Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca