Pořádání vzdělávacích akcí

Ohledně realizace vzdělávacích akcí (AKK, CK) informuje MZČR, že s ohledem na harmonogram Vlády ČR na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR k restartu zdravotní péče:

 

1.           závěrečné zkoušky mohou uskutečňovat od 20.4.2020, a to v při max. počtu 5 přítomných; nezbytností jsou zvýšená hygienická opatření a souhlas zdravotnického zařízení,  pokud se praktická část zkoušky koná ve smluvním zdravotnickém zařízení

2.           prezenční výuka teoretické části vzdělávacího programu může být realizována od 11.5.2020, a to při max. počtu 15 účastníků za zvýšených hygienických opatření

3.           výuka praktické části vzdělávacího programu může být realizována od 1.6.2020, a to při max. počtu 15 účastníků za zvýšených hygienických opatření.

 

Minimální zvýšená hygienická opatření: dostupné desinfekční prostředky, roušky, účastníci bez akutních respiračních obtíží

 

Distanční výuka teoretické části vzdělávacího programu je možná za těchto podmínek http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-moznosti-vyuziti-distancni-vyuky-u-akreditovanych-zarizeni-po-dobu-t_18975_3086_3.html

 

Upozorňujeme však, že je nezbytné neustále sledovat vyhlášená mimořádná opatření vztahující se k šíření nemoci COVID-19, neboť v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací může dojít ve velmi krátké době k zásadním změnám.

Rozcestník

Monada
Reklama
Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca