Odborná rada UNIFY ČR – cíle a poslání

Odborná rada UNIFY ČR – cíle a poslání

 

Odborná rada UNIFY ČR plní roli odborné autority profesní organizace fyzioterapeutů. Jejími členy jsou proto fyzioterapeuti s dlouholetou praxí v oboru, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným přínosem k rozvoji oboru fyzioterapie. Odborná rada je vytvořena na základě návrhu VV UNIFY ČR, které bude předloženo nejbližšímu Sjezdu UNIFY ČR. Skládá se z 13 – 15 členů. Člen Odborné rady nemusí být členem UNIFY ČR, i když je tak s výhodou.
 
Činnost odborné rady

 • zpracovává koncepci oboru
 •  spolupracuje se zkušební komisí pro specializační vzdělávání (atestace) v oblasti tvorby a inovace zkušebních otázek a testů.
 • realizuje spolupráci s VV UNIFY ČR při rozvoji koncepce specializačního vzdělávání v oboru a při tvorbě jednotlivých nosných certifikovaných kurzů (návrhy, přednášející, posouzení obsahu kurzu před jeho organizací – autorské podklady kurzu, zaslané UNIFY ČR, jsou předány k recenznímu posouzení členům OR)
 • garance odborného programu konference UNIFY ČR, spolupráce s organizátory konference při tvorbě odborného programu a výběru přednášejících
 • členové OR se podílejí na reprezentaci UNIFY ČR v zahraničí i v ČR, spoluvytvářejí podmínky, ať již osobně, tak i formou podpory dalších členů UNIFY ČR, pro aktivní reprezentaci (přednáška, poster) profesní organizace na zahraničních a domácích konferencích
 • spolupracuje s VV UNIFY ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru fyzioterapie
 • OR posuzuje a zpřístupňuje členům UNIFY ČR odborné akce a publikace, které jsou v souladu s akceptovanými novými poznatky, výzkumy a metodami, souvisejícími s oborem fyzioterapie. K tomuto účelu využívá pravidelnou spolupráci s redakcí BULLETINU UNIFY ČR, webu a facebooku.
 • participuje na zásadách a principech celoživotního vzdělávání v oboru fyzioterapie
 • připravuje legislativní podklady pro VV UNIFY ČR v rámci studijních programů pro pregraduální přípravu fyzioterapeutů, jejich činnosti a kompetence
 • úzce spolupracuje se zástupci vysokých škol, kde jsou připravováni budoucí fyzioterapeuti, odbornými společnostmi ČLS JEP, IPVZ a NCONZO, akreditovanými pracovišti
 • úzce spolupracuje s KZS při UNIFY ČR
 •  Vytvářet podklady pro VV UNIFY ČR ve smyslu komentářů, doporučení a připomínek k aktuální nebo připravované  legislativě
 • Identifikace legislativních oblastí, které vnímá jako problémové a event. iniciovat změny
 • Sledovat legislativu EU, připravované normy WCPT a ER WCPT, posuzovat jejich  právní  kompatibilitu s ČR, rovněž tak sledovat soulad legislativních norem v ČR s mezinárodními pravidly, především v EU a politikou WCPT a ER WCPT

 

 

 

Farda
Reklama
Akeso
Reklama
Monada
Reklama
balneolipa
Reklama
Rehabilitace na Praze 5 přijme Fyzioterapeuty, Maséry na hlavní/částečný pracovní poměr, nebo na dohodu (200,-/hod.)
Reklama
Reklama
Rehaeduca