Informace z kanceláře

Kontakt:

Unie fyzioterapeutů České republiky
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
IČO: 40612317

Tel: 724 317 057
e-mail: unify-cr@unify-cr.cz ; www.unify-cr.cz

 

Číslo účtu UNIFY ČR: 3167359/0800

 

Úřední hodiny kanceláře jsou:

PO: 8 - 12 hod.

ST: 8 - 12 hod.

PÁ: 8 - 12 hod.

 

Další informace:

 

Přihlášku do profesní organizace Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY ČR) naleznete zde: http://www.unify-cr.cz/pro-cleny-registrace

Každý člen Unie fyzioterapeutů ČR obdrží členskou legitimaci – jen na nové legitimace obdržíte žádané slevy. 

Při zrušení členství v organizaci UNIFY ČR prosíme písemné vyjádření a zároveň o navrácení členské legitimace

Při obnově členství uhraďte členský příspěvek pro aktuální rok pod VS vašeho členského čísla (pokud jej neznáte, kontaktujte sekretariát), dle platebních pokynů níže uvedených:                       

·

Členský příspěvek 

částka

Řádný člen

         1 200,-

Žena na mateřské a rodičovské dovolené

  400,-

Důchodce

400,-

Student fyzioterapie

         400,-

 

Členské příspěvky jsou splatné vždy k 31.1.!!!

 

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE POUZE VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO JE SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů UNIFY. Příspěvek je roční. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři nebo bezhotovostně poukázat na účet UNIFY ČR: 3167359/0800 s uvedením variabilního symbolu - evidenčního členského čísla.  

Upozornění:

Tento členský příspěvek je pro UNIFY osvobozen od daně z příjmu právnických osob, proto není ani pro plátce příspěvku nákladem a nemůže být vystaven daňový doklad.

Příspěvky jsou daňovým nákladem, jen pokud jsou dané zákonem jako příspěvek do Lékařské komory apod.

             ·   předplatné Bulletinu pro nečleny profesní organizace od 1.5.2022: 1000,-Kč + 21% DPH

      profesní Standardy pro fyzioterapeutickou praxi obdrží nečlen v naší kanceláři  za cenu 200,-Kč + 21% DPH, každý řádný člen UNIFY ČR obdržel s Bulletinem č.94, každý nový člen UNIFY ČR obdrží po zaplacení členských příspěvků na svoji adresu zdarma.  

·    veškeré změny (změna jména, adresy, tel.čísla atd.) – zasílejte pouze písemně (poštou nebo elektronicky), uveďte vaše staré jméno, či starou adresu, členské číslo a udejte novou změnu, jen tak lze změnu v databázi členů provést

·    na webové stránky můžete pověsit inzerci (nabízet práci, hledáte práci, prodáte či nakupujete zdr. přístroje, pomůcky) – tuto inzerci zasílejte na: unify-cr@unify-cr.cz

 

VV UNIFY ČR informuje své členy i nečleny, že:

                  

  1. nečlenům profesní organizace budou jakékoli informace předávány pouze cestou emailu a to v zákonné lhůtě do 30 dnů.
  2. veškeré služby pro nečleny, spojené s webovými stránkami budou zpoplatněny sazbou shodnou s inzerci v Bulletinu.
  3. pro členy UNIFY ČR je i na webových stránkách inzerce se slevou 20%

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SYSTÉMU NA WEBOVÉ STRÁNKY:


Informace pro nové členy: po zaplacení členských příspěvků se můžete přihlásit do systému webových stránek takto:

Přihlášení: zadáte své uživatelské jméno (identifikační číslo, které jste obdrželi v průvodním dopise s instrukcemi k zaplacení = číslo členské průkazky) a jako heslo budete  mít řetězec znaků složený takto: jménopříjmeníroknarozeni – vše zadané malými písmeny, bez diakritiky a bez mezer; např.marievocaskova1963.

Přihlašovací heslo si samozřejmě můžete změnit a i to vřele doporučujeme.

K tomuto kroku nás vedlo několik skutečností. Zejména není důvod, abychom zveřejňovali důležité informace nečlenům a široké veřejnosti. Náš portál bude i nadále poskytovat informace specifické a odborné. Jelikož naše organizace poskytuje odborný servis pro vás, naše členy, připravujeme odborné semináře, kurzy, vzdělávání, připomínky k zákonům, legislativní výklady, prezentační materiály, spolupráce se zahraničními odborníky, právní a další služby, které jsou hrazeny z členských poplatků, není důvodu se o tyto informace s někým dalším dělit. Vaše členské číslo jako jedinečný idendifikátor se stává Vaším tajným "rodným číslem", pomocí kterého se budete hlásit do systému. Většina prohlížečů stránek (Internet Explorer, Firefox, Opera apod.) může vaše přihlašovací údaje uložit a proto ani tento krok pro Vás při návštěvě portálu www.unify-cr.cz nebude zdržujícím. Doporučujeme však toto uložení provést pouze na vašem soukromém počítači. Každý z členů bude mít v systému zaregistrovanou emailovou adresu, na niž mu budou pravidelně přicházet informace o novinkách, článcích apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Fyzion