Ceník služeb UNIFY ČR

Ceník služeb UNIFY ČR 

 

 

A) Zodpovídání dotazů /vzdělávání, privátní praxe apod./

 

člen UNIFY ČR z.s.:

zdarma

nečlen:

500,- Kč 

 

 • Dotazy zasílejte elektronickou formou na unify-cr@unify-cr.cz
 • Nejste-li naším členem, budete po zaslání Vašeho dotazu vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, po jehož úhradě Vám bude zaslána odpověď.
 • Lhůta na odpověď činí u nečlenů maximálně 30 dní, členům odpovídáme dle možností, co nejrychleji.

 

 

B) Právní poradna

 

člen UNIFY ČR z.s.:

zdarma

nečlen:

1000,- Kč 

 

 • Služba se poskytuje na základě písemného elektronicky zaslaného dotazu na adresu unify-cr@unify-cr.cz, který je následně předán k zodpovězení externímu právnímu poradci.
 • Nejste-li naším členem, budete po zaslání Vašeho dotazu  vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, po jehož úhradě Vám bude zaslána odborná odpověď.
 • Lhůta na odpověď činí u nečlenů maximálně 30 dní, členům odpovídáme dle možností, co nejrychleji.

 

 

C) Posudky týkající se dosaženého vzdělání

 

člen UNIFY ČR z.s.:

zdarma

nečlen:

1000,- Kč 

 

 • Služba se poskytuje na základě písemné žádosti a přiložené, úředně ověřené kopie dokladu o absolvování kurzu /podmínka MZ ČR/
 • Doručené žádosti na naši adresu budou posouzeny na nejbližším zasedání výkonného výboru UNIFY ČR.
 • Nejste-li naším členem, budete po doručení vaší žádosti vyzván k úhradě služby na účet profesní organizace, nezapomeňte proto do žádosti uvést svou emailovou adresu.

 

 

D) Inzerce vzdělávacích akcí a pracovních příležitostí

 

 

 • Inzerce vzdělávacích akcí, které budou pořádány ve spolupráci nebo pod záštitou UNIFY ČR z.s. bude inzerována zdarma, jak na webu tak prostřednictvím sociální sítě facebook UNIFY ČR z.s., pokud organizátor umožní členům UNIFY ČR z.s. minimální slevu 10 % z účastnického poplatku, případně jinou alternativu.
 • Kompletní ceník a podmínky inzerce naleznete zde: http://www.unify-cr.cz/inzerce-cenik-inzerce, http://www.unify-cr.cz/inzerce-podminky-inzerce

 

E) Celoživotní vzdělávání pod garancí UNIFY ČR z.s.

 • Žádost o zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání

Člen UNIFY ČR z.s.: zdarma
Nečlen UNIFY ČR z.s., organizace: 400,- Kč/ žádost 

Expresní posouzení do 24h (mimo termíny zasedání výkonného výboru): 2000,- Kč 

 • Akce zařazené do systému celoživotního vzdělávání pod garancí UNIFY ČR z.s. budou inzerovány zdarma, jak na webu tak prostřednictvím sociální sítě facebook UNIFY ČR z.s., pokud organizátor umožní členům UNIFY ČR z.s. minimální slevu 10 % z účastnického poplatku, případně jinou alternativu, například záštitu profesní organizace
 •  Žádost o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání

Člen UNIFY ČR: 500,- Kč 
Nečlen UNIFY ČR: 3 000,- Kč 

F) Inzerce v elektronickém Bulletinu UNIFY ČR

Barevná normostrana 7 000 Kč, v případě prokliku 9 000 Kč

Pro členy je sleva 20 %, pro opakující se inzerenty je sleva 10 %. Slevy se nesčítají.

 

 

Platnost: od 1.4. 2022                                            

Odsouhlaseno VV UNIFY ČR z.s. dne 18.3.2022

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Fyzion