Rozesílání dopisů s vyúčtováním hrazených zdravotních služeb

Pan Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče,

nás požádal o sdílení oznámení:

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání dopisů s vyúčtováním hrazených zdravotních služeb dle vyhlášky č. 315/2022 - vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (dále jen „úhradová vyhlášky pro rok 2023“). Vzhledem k tomu, že se jedná o vyúčtování hrazených služeb, které byly VZP ČR uznány do bodové uzávěrky za prosinec 2023, budou z tohoto vyúčtování uplatněny pouze doplatky VZP ČR vůči poskytovatelům. Pokud je poskytovatel na základě výsledku z tohoto vyúčtování povinen vracet VZP ČR přeplatek, splatnost tohoto přeplatku bude odložena až do výsledku dalšího kola vyúčtování dle úhradové vyhlášky pro rok 2023, tj. po zpracování dat s bodovou uzávěrkou za březen 2024.  

 

Stejně jako v předchozích letech, většina našich partnerů, využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point, nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.