Navýšení úhrady za diplomy celoživotního vzdělávání v roce 2023

Vážená paní předsedkyně,

Vážený pane předsedo,

Vážený pane prezidente,

 

na základě výsledků dohodovacího řízení a dle vydané úhradové vyhlášky pro rok 2023 si Vám dovolujeme zaslat informace k navýšení hodnoty bodu, kapitační sazby a výše úhrady za doložení dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů. Stejně jako v minulých letech i v roce 2023 VZP ČR akceptuje jako naplnění ustanovení úhradové vyhlášky a úhradového dodatku ohledně celoživotního vzdělávání i zařazení lékařů na seznam předaný ČLK, resp. SPL ČR, SPLDD ČR a UNIFY, příp. jiných subjektů. Zároveň jsme využili i naši databázi individuálně dodaných diplomů lékařů a nelékařských pracovníků z roku 2022, tj. doklady celoživotního vzdělávání, které předložili poskytovatelé individuálně přímo na příslušnou regionální pobočku VZP ČR. Na základě těchto údajů jsme pro poskytovatele připravili přehledný seznam poskytovatelů, u kterých evidujeme splnění podmínek (seznam neobsahuje poskytovatele, kteří podmínky pro navýšení úhrady za celoživotní vzdělávání nesplnili).

 

Tento přehledný seznam poskytovatelů je k dispozici na VZP Point v sekci „Informace a aktuality“ a zároveň na webových stránkách VZP ČR (https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace, heslo k souboru je: „Dczv2023“, zveřejněte jej prosím na veřejnosti nepřístupných stránkách Vašim členům).

 

Pokud se v seznamu poskytovatel nenajde a je přesvědčen, že splňuje podmínky pro navýšení úhrady, tj., že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání, má možnost kontaktovat příslušnou regionální pobočku VZP ČR a diplomy svých lékařů nebo nelékařských pracovníků doložit individuálně nejpozději do 31. 1. 2023. Pokud poskytovatel nebude mít příslušný podíl lékařů ani na seznamu, ani nedoloží diplomy individuálně, nemá nárok na bonifikaci.

 

Zároveň připomínáme, že diplom musí být platný po celý rok 2023, a proto jsou symbolem „!“ v seznamu označeni poskytovatelé, u kterých evidujeme vydání diplomu v roce 2018 (tzn., že končí někdy v průběhu roku 2023). Tito poskytovatelé by si měli zkontrolovat platnost svých diplomů a doložit na příslušnou regionální pobočku nový diplom v průběhu roku 2023 s tolerancí 30 dnů mezi koncem platnosti původního a začátkem platnosti nového diplomu.

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážený pane prezidente dovolujeme si požádat Vás o distribuci této informace mezi vaši členskou základnu.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

Madisson
Reklama
Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Rehatab
Reklama
Miškovský
Reklama
Madisson
Reklama
Reklama
Rehaeduca