Manuál pro vznik Klinické zájmové skupiny

Manuál pro vznik KZS - Klinická zájmové skupina

Obecné vymezení KZS:

 •  Organizování fyzioterapeutů se stejným zájmem o profesi a vyjadřování zájmů té určité skupiny se zdůrazněním na určitou část své profese
 •  Působí v rámci UNIFY ČR (profesní organizace fyzioterapeutů ČR)
 •  Řídí se Stanovami UNIFY ČR

Vznik KZS:

 • Žádost o vznik KZS podá skupina – minimálně 10 členů (řádní členové UNIFY ČR) VV UNIFY ČR, uvede záměr vytvořit KZS
 • Po odsouhlasení záměru KZS VV UNIFY ČR pracuje na svém záměru do Sjezdu UNIFY ČR, zde prezentuje svůj záměr a po odsouhlasení Sjezdu UNIFY ČR vzniká KZS organizována pod vedením UNIFY ĆR
 • Členem KZS se může stát pouze řádný platící člen UNIFY ČR
 • Ve své skupině si určí koordinátora KZS, který koordinuje KZS a zastupuje skupinu na jednáních UNIFY ČR, nevystupuje a nejedná navenek bez souhlasu statutárních zástupců UNIFY ČR

Zánik KZS:

 • Vystoupení všech členů ze skupiny
 • Vystoupení všech členů z členství UNIFY ČR
 • Vyloučením celé skupiny z důvodu porušování Stanov UNIFY ČR, opakované porušování Stanov UNIFY ČR
 • Závažného a vědomě narušovaného jednání vůči UNIFY ČR
 • Déletrvající neaktivity KZS
 • Poklesnutím účasti v KZS pod 3 členy
 • VV UNIFY ČR rozhoduje o zániku KZS

Koordinátor KZS:

 • Koordinuje KZS
 • Zastupuje ji na jednáních VV UNIFY ČR
 • Spolupracuje na dílčích programech s VV UNIFY ČR
 • Své aktivity hlásí předem VV UNIFY ČR
 • Je zvolen nadpoloviční většinou hlasů KZS při účasti nejméně 10 členů KZS
 • Je odvolán pro nečinnost KZS, je odvolán nadpoloviční většinou hlasů KZS při účasti 10 členů KZS, výrazným poškozením dobrého jména UNIFY ČR

Člen KZS:

 • Platí řádné a včas členské poplatky dle Stanov UNIFY ČR
 • Pracuje na společném záměru KZS
 • Spolupracuje s ostatními členy KZS
 • Může být vyloučen z KZS pro nedodržení pravidel pro KZS, déletrvající neaktivity ve skupině, neplacením členského poplatku
 • Každý člen KZS se chová přiměřeně a ohleduplně ke všem ostatním členům a VV UNIFY ČR
 • Všichni členové mají přístup k informacím o činnosti KZS
 • K informacím na webu, Bulletinu
 • Účastí na seminářích, konferencích… pořádaných KZS či VV UNIFY ČR
 • Spoluvytváří brožury, informace

Financování KZS:

 • Plně v souladu se Stanovami UNIFY ČR
 • VV UNIFY ČR NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, KTERÉ NA SEBE VEZME KZS, KROMĚ PŘÍPADŮ, KDY TAK UČINILA PÍSEMNÝM SOUHLASEM VV UNIFY ČR (statutárními zástupci).
Monada
Reklama
Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca