Klinické neurofyziologické vyšetření kojenců do 1 roku – pro fyzioterapeuty

 

Klinické neurofyziologické vyšetření kojenců do 1 roku – pro
fyzioterapeuty

Garant kurzu: MUDr. Tomáš Hudeček

Školitelé: Mgr. Jan Lampart, Bc. Et Bc. Radka Hudečková, Bc. Radek
Wiaczka

Termín kurzu: 10.-11.11.2023

Místo konání: Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o., Studénka, Butovická
365, budova polikliniky, prostory rehabilitace

Počet kurzistů: max. 8

Časová dotace: 19 hodin (1hodina=45min)

Náplň kurzu: Kurz je určen fyzioterapeutům, kteří v oblasti
neurofyziologického vyšetření kojenců začínají. Předpokladem pro úspěšné
absolvování kurzu je základní zkušenost kurzistů v oblasti handlingu
dětí do 1 roku věku. Pro úspěšnou integraci získaných poznatků je
potřeba praktikovat nabyté znalosti a dovednosti ve své klinické praxi.

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsahem teoretické části
je vhled do principů řízení pohybu, shrnutí základních poznatků vývojové
kineziologie a systematického postupu vyšetření neurofyziologických
funkcí. Vlastní vyšetření zahrnuje hodnocení spontánní motoriky a
vybraných primitivních reflexů a polohových reakcí. V praktické části
kurzu se kurzisté naučí praktické provedení neurofyziologického
vyšetření, jeho interpretaci a vyhodnocení. Absolvent kurzu bude schopen
rozpoznat a včas řešit patologický psychomotorický vývoj novorozenců a
kojenců v 1. roce života. Svým obsahem není kurz zaměřen pro
fyzioterapeuty s dlouholetou praxí v oblasti fyzioterapie kojenců.

Upozornění: Kurz je určen začínajícím fyzioterapeutům v oblasti klinické
diagnostiky dětí do 1 roku věku s důrazem na vyšetření
neurofyziologických funkcí.


Program kurzu:

Pátek 10.11.2023

9:00-9:15 Úvod kurzu

9:15-10:00 Teorie řízení pohybu v kontextu vyšetření neurofyziologických
funkcí (45min)

10:00-12:15 Psychomotorický vývoj 0-12m (3x45min)

12:15-13:15 Obědová přestávka

13:15-14:45 Praktické vyšetření kojence; teoretický postup
neurofyziologického vyšetření (2x45min)

- spontánní motorika

- primitivní reflexy

- polohové reakce

- hodnocení smyslového vnímání

- sociální projevy

14:45-15:15 Přestávka

15:15-18:15 Praxe neurofyziologického vyšetření: spontánní motorika,
primitivní reflexy, polohové reakce, instruktážní videa (4x45min)
Sobota 11.11.2023

8:00-8:45 Vyšetření kojence (45min)

8:45-9:30 Vyšetření kojence (45min)

9:30-10:15 Vyšetření kojence (45min)

10:15-11:00 Vyšetření kojence (45min)

11:00-11:45 Vyšetření kojence (45min)

11:45-12:45 Oběd

12:30-13:15 Vyšetření kojence (45min)

13:15-14:00 Vyšetření kojence (45min)

14:00-14:45 Vyšetření kojence (45min)

14:45 – 15:30 Odchylky s nutností sledování x odchylky s nutností léčby,
patologie, diskuze (45min)

15:30 Ukončení kurzu


Odkaz k přihlášení:
https://lrneuron.cz/…uty

 

 

 

Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca