Ceník inzerce

CENÍK INZERCE od 1.5.2022

 

Umístění banneru na www.unify-cr.cz:


 

Ceník inzerce:

 

Banner top (v horní části stránky)
 

Možnosti pro inzerenty:

 

Běžné zobrazení

 (Upozornění – pokud je zde umístěno již více reklam, mohou se zde na jedné pozici střídat reklamy – maximálně však 3. Pokud nevidíte svoji reklamu, stiskněte tlačítko obnovit v prohlížeči.)

1 měsíc: 2 300,- Kč 

3 měsíce: 6 000,- Kč 

 

Exkluzivní zobrazení banneru

(pokud je místo obsazeno, žádná jiná reklama se v dané pozici neobjevuje)

Doporučujeme v případě zájmu o toto zobrazení, informovat se v kanceláři UNIFY ČR jak aktuálně situace pro exkluzivní zobrazení vypadá.

1 měsíc: 12 000,- Kč Banner top menší (pod top bannerem v horní části levý/pravý)

1 měsíc: 1500,- Kč 


3 měsíce: 4000,- Kč 

Banner side (na boku stránky)
1 měsíc: 1200,-Kč 

3 měsíce: 3000,- Kč 

Banner bottom

(v dolní části stránky)

měsíc: 1200,- Kč 


3 měsíce: 3000,- Kč 

Řádková inzerce na www.unify-cr.cz:
- vložený inzerát má obvyklou délku trvání 3 měsíce:

1000,- Kč 

Novinka: možnost inzerce spolu s webem i na FB profesní organizace s navýšením o 500,- Kč oproti běžné inzerci na webu. Samostatná inzerce na FB není možná.

Slevy: řádně platící členové: - 50%

- inzerenti, kteří v Bulletinu UNIFY ČR inzerovali celoročně: - 10%
- inzerenti, kteří na webu UNIFY ČR inzerovali banner
alespoň 3 měsíce: - 15%
- inzerenti, kteří na webu UNIFY ČR inzerovali banner
alespoň 1 rok: - 20%

Slevy nelze sloučit, platí vždy nejvyšší možná sleva z výše uvedených.

 

Vložený obrázek k inzerátu (JPG) navyšuje cenu
inzerce jednorázově o 200,- Kč 

Vložená webová adresa (odkaz na home page klienta) do inzerátu navyšuje
cenu inzerce jednorázově o 300,- Kč 

Inzerce v Bulletinu UNIFY ČR

 

 

 

 

 148 x 210 mm (+3 mm na spad, tj. 154 x 216)

1 strana barevná: cena 8 500,-         v případě kompletní tvorby reklamy
1 strana černobílá: cena 7 500,- 
       v případě kompletní tvorby reklamy
1 strana barevná: cena 7 000,- 
        v případě dodání hotové reklamy
1 strana černobílá: cena 6 500,- 
      v případě dodání hotové reklamy
1 strana barevná – vnější zádní strana obálky:
cena 10 000,-
    v případě kompletní tvorby
cena 9 500,-
      v případě dodání hotové

 

 

 

 

148 x 105 mm (+3 mm na spad, tj. 154 x110,5)
1/2 strany barevná: cena 4 500,-
     v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany černobílá: cena 4 000,-
    v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany barevná: cena 4 000,- 
     v případě dodání hotové reklamy
1/2 strany černobílá: cena 3 500,-
    v případě dodání hotové reklamy

 

 

 

 

61,5 x 178 mm (bez spadu)
1/2 strany barevná: cena 4 500,- 
      v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany černobílá: cena 4 000,-
    v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany barevná: cena 4 000,-
      v případě dodání hotové reklamy
1/2 strany černobílá: cena 3 500,-
    v případě dodání hotové reklamy

 

 

 

 

61,5 x 89 mm (bez spadu)
1/4 strany barevná: cena 3 000,-
     v případě kompletní tvorby reklamy
1/4 strany černobílá: cena 2 500,-
    v případě kompletní tvorby reklamy
1/4 strany barevná: cena 2 500,-
     v případě dodání hotové reklamy
1/4 strany černobílá: cena 2 000,-
    v případě dodání hotové reklamy


 


 


 

Vkládaná reklama – list A5: cena 3 000,- 

Řádková inzerce - za řádek (tj. 39 znaků): 100,- 
Zvýrazněná řádková inzerce - tučně (za řádek): 110,-


Zvýrazněná řádková inzerce v rámečku (za řádek): 150,- 

Platební podmínky:
Inzerce, banner a Bulletin se fakturuje po zveřejnění. Faktura je splatná do 14 dnů. Platba je přijímána převodem na bankovní konto vydavatele. Úrok z prodlení za pozdní platbu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den po uplynutí splatnosti faktury.

 

Rehatab
Reklama
Monada
Reklama
Monada
Reklama
Reklama
Rehaeduca