INFORMACE O PRŮBĚHU DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI PRO ROK 2024

Na 1. a 2. kole dohodovacího řízení, které probíhá během měsíce května, nastínili zástupci UNIFY ČR zdravotním pojišťovnám námitky poskytovatelů proti konečným vyúčtováním se žádostí o zohlednění skutečné nákladovosti péče, kterou pojištěnci na základě poukazů konzumovali, a které nejsou v drtivé většině případů ze strany zdravotních pojišťoven akceptovány právě s odkazem na stanovený (dohodnutý) systém úhrad.

Dlouhodobé podfinancování odbornosti 902 vede k řadě nežádoucích jevů, včetně odmítání nákladnějších pacientů, preferenci fungování poskytovatelů mimo systém veřejného zdravotního pojištění nebo k nelegálním doplatkům od pojištěnců.

 

UNIFY ČR si vyžádala od zdravotních pojišťoven informaci o úhradě zdravotních služeb v odbornosti 902 za poslední uzavřené období (2021). Informaci poskytly tyto zdravotní pojišťovny: VZP ČR, OZP, ČPZP, ZPMV, VoZP. Z poskytnutých dat vyplývá, že bez kompenzací by tyto zdravotní pojišťovny v roce 2021 uhradily zdravotní služby v odbornosti 902 na úrovni necelých 87% hodnoty vykázané péče, resp. výsledná hodnota bodu by činila v průměru cca 0,71 Kč. S kompenzacemi bylo uhrazeno necelých 93% hodnoty vykázané péče, tj. vykázané body byly uhrazeny s průměrnou výslednou hodnotou bodu necelých 0,76 Kč. Tato zjištěná skutečnost jednoznačně koresponduje s aktuální úhradovou situací, o které je UNIFY ČR od zastupovaných poskytovatelů informována. Data od zdravotních pojišťoven prokazují, že zdravotní služby v oboru fyzioterapie (902) jsou hrazeny nejen výrazně pod předpokládanou nákladovostí, ale i pod dohodnutou cenou.

 

Cílem UNIFY ČR je zachování kvalitní hrazené služby pro pojištěnce, kteří péči skutečně potřebují a udržení kvalitních fyzioterapeutů v systému hrazené péče. Věříme, že stejný cíl mají i zdravotní pojišťovny jako plátci služby. Je zřejmé, že bez úpravy úhradových podmínek není možné tohoto cíle dosáhnout. V návaznosti na tuto skutečnost UNIFY ČR pro rok 2024 navrhuje narovnání základní hodnoty bodu na 1,00 Kč a úpravu regulačního limitu (PURO) tak, aby referenční limit pro rok 2024 u jednotlivých poskytovatelů zohledňoval skutečné spektrum poskytované péče a aktuální hodnotu bodu v roce 2024. Hodnota indexu navýšení a proměnné KN v úhradovém vzorci musí odrážet valorizaci osobních a režijních nákladů oproti referenčnímu období (v roce 2023 valorizace činila 3,8% a v roce 2024 bude činit 15,1%).

 

 

UNIFY ČR předložila návrh, ve kterém okomentovala výše zmíněné dopady na poskytovanou péči, v návaznosti na to ZP předložily své návrhy za VZP a Svaz zdravotních pojišťoven, ve kterých ponižují hodnotu bodu oproti roku 2022 a 2023 a snižují celkový objem péče oproti roku 2022 a 2023. Svazové ZP navrhují meziroční nárůst cca 2 %, VZP ČR okolo 5-6%.

 

VZP sice přistoupila na garanci minimální hodnoty bodu pro výpočet PURO, ale na úrovni 76%, resp. 71% (při nároku na bonifikaci) dohodnuté hodnoty bodu pro rok 2022.

 

Pokud by byla pro ZP pro rok 2024 nepřijatelná hodnota bodu 1,00 Kč (což s jistotou bude), zkusíme se při dalších jednáních zaměřit na navýšení výpočtu hodnoty PURO s ev. mírným ponížením HB pod 1 Kč.

 

Svazové ZP deklarovaly, že nemají mandát ze svého návrhu ustoupit, VZP ČR rovněž uvedla, že meziroční nárůst 5% pro ni znamená čerpání rezerv a ustupovat příliš nehodlá, rozhodně ne zásadním způsobem.

 

Vypadá to tedy na nedohodu.

 

Návrhy ZP a UNIFY ČR vám předložíme po skončení dohodovacího řízení s informací o jeho závěru.

 

 

 

Šárka Smejkalová, viceprezidentka UNIFY ČR a koordinátorka DŘ

 

Lenka Schlösingerová, členka VV a zástupce UNIFY ČR při jednáních se ZP

Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Fyzion
Reklama
Madisson
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Sjezd UNIFY 2023