Informace o průběhu Dohodovacího jednání k úhradám pro rok 2021

Milé kolegyně a kolegové, z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 omezující kontakt, bylo jednání v rámci Dohodovacího řízení o cenách, o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2021 formou videokonference.

Tato konference proběhla 15. 4. 2020, za účasti zástupců všech ZP, dále zástupců MZ a za naši profesní organizaci byly přítomny viceprezidentka Šárka Smejkalová a Štěpánka Musilová. Jednání vedl ing. Šmehlík za VZP, který v úvodu zhruba zrekapituloval současnou situaci, související s COVID-19 a nežádoucími ekonomicky negativními dopady na celý systém zdravotnictví včetně nákladů souvisejícími s úhradami zdravotní péče. Součástí prezentace, kterou ing. Šmehlík promítal, byl graf znázorňující propad příjmů ZP.

Cílem tohoto jednání bylo ujasnění priorit, které bychom pro následující období prosazovali. Za UNIFY ČR jsme se držely nastaveného mechanismu úhrad, který byl stanoven pro letošní rok s tím, že se budeme snažit udržet stávající procenta navýšení. Za současné situace budeme velice rádi, když tyto hodnoty udržíme. Zástupce ZP VZP nastínil dva scénáře, které ovlivní úhrady pro r. 2021.

V případě horšího scénáře dopadů ekonomické krize dojde k výpadku příjmů za zdravotní pojištěnce, sníží se příjmy zdravotních pojišťoven a hrozí, že úhrady nedosáhnou ani hodnot pro letošní rok.

Ten pozitivnější scénář nabízí variantu, kdy dojde státem ke kompenzaci výpadku příjmů do zdravotního systému, kompenzace za OSVČ, za pojištěnce - lineárně se udrží příjem pojišťoven a od poskytovatelů zdravotní péče se dostane pro pacienty stejná péče, jako před „Covidem“ a v tomto případě bude možné docílit dohody, která by se velmi podobala úhradám v r. 2020.

Rovněž se snažíme se zdravotními pojišťovnami vést diskuzi k úhradám za rok 2020, který zřejmě bude nežádoucím rokem pro referenční období. Jak víte, zdravotní pojišťovny zachovaly výši předběžných úhrad, ale zatím to můžeme chápat jako půjčku, kterou budeme muset v ročním vyúčtování vracet, pokud se nám nepodaří „dotáhnout“ výkonově během roku 2020 svou produkci bodů. Pak bychom se stali obětí koronaviru bez pomoci státu. Vláda slíbila navýšit platby za státní pojištěnce tak, aby podrželi ambulantní zdravotnickou síť a nedocházelo z finančních důvodů k ukončování praxí.

Zástupci ZP nás upozornili, že diskuse o referenčním období jsou to sice předčasné, ale že tuto připomínku povedou v evidenci. Budeme doufat, že pojišťovny budou jednat korektně a všem poskytovatelům nabídnou stejné podmínky a bude možné domluvit takovou cestu financování, aby nedošlo k významnému poklesu tržeb.

Apelujeme na poskytovatele, aby si průběžně revidovali výši záloh oproti vykázané péči, a aby případně vstoupili v jednání se ZP, aby se případným vratkám vyhnuli.

Další kolo Dohodovacího řízení proběhne v květnu 2020. Pevně doufáme, že budeme se ZP diskutovat pouze o výše uvedeném pozitivním scénáři.

Š. Musilová a Š. Smejkalová

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehatab