INFORMACE K PŘEDKLÁDÁNÍ DIPLOMŮ CŽV ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM, ZDA OPAKOVNĚ PŘEDKLÁDAT DIPLOMY K LEDNU NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU - INFORMACE VZP

Diplomy CŽV (dále jen „diplom“)  se na příslušných regionálních pobočkách VZP ČR (dále jen „RP“) automaticky nearchivují. V tomto případě doporučujeme, aby poskytovatelé oslovili příslušné pracovníky RP s  dotazem, zda je kopie jejich diplomu na pobočce uložena a bude použita pro další období, případně aby tyto diplomy předložili na RP znovu. 
 
 
 
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Fyzion
Reklama
Madisson
Reklama
Rehatab
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Reklama
Fyzion