Informace k novému katalogu prací

Nový katalog prací

Dne 14. 12. 2022 vstoupil v platnost nový katalog prací nařízením vlády 441/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Rozeslán byl 23. 12. 2022, proto mohlo jeho vydání ve Sbírce zákonů uniknout pozornosti. V kategorii 2.19.34, které přísluší výkon povolání FYZIOTERAPEUT a ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT, lze nalézt tyto nejvýznamnější změny nebo úpravy:

  • Byla zrušena 9. platová třída, v dané kategorii jsou zařazováni pracovníci do 10. – 13. platové třídy.

  • Již v 10. platové třídě naleznete provádění fyzioterapie u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí, a to na základě indikace lékaře.

  • Do 11. platové třídy patří, mimo jiných, kompetence provádět specializované diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému, včetně přístrojových (polyEMG, moire, posturografie), a to opět na základě indikace lékaře.

  • Ve 12. platové třídě jsou zařazeny vysoce specializované činnosti a postupy, k jejichž výkonu je nezbytné specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. Dále pak hodnocení kvality poskytované péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

  • Do 13. platové třídy jsou zařazeny metodické a koncepční činnosti v rámci oboru, stanovování zásadní strategie a koncepce v oboru, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti a v rámci oboru. Dále pak zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů včetně specializační vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 

Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Madisson
Reklama
Madisson
Reklama
Rehatab
Reklama
Miškovský
Reklama
Reklama
Fyzion