Informace k dodatkům o úhradě péče na rok 2023

 
Informace k dodatkům o úhradě péče na rok 2023
 
Úhradová vyhláška MZ na rok 2023 vyšla ve Sbírce zákonů 31.10.2022.  ZP posílají nové dodatky , kde výpočty PURo se počítají z kompenzačních mechanismů roku 2021. Některé ZP s těmito kompenzačními mechanismy počítají, některé tyto v návrhu nemají zohledněny. Prosím, čtěte s pozorností, co je v dodatcích uvedeno a podepisujte jen, když opravdu souhlasíte s úhradou. 
 
Dodatky na rok 2023 můžete podepsat kdykoliv do konce roku 2023!
 
Unify ČR bude po skončení dohodovacích řízení jednat s právníkem a zdravotními pojišťovnami o narovnání nesrovnalostí tak, aby bylo dorovnáno všem poskytovatelům všech odborností stejnou měrou.
Madisson
Reklama
Fyzion
Reklama
Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Rehatab
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Reklama
Sjezd UNIFY 2023