Dopisy s vyúčtováním za rok 2022

Vážená paní, Vážený pane,

 

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání dopisů s vyúčtováním hrazených zdravotních služeb dle vyhlášky č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (dále jen „úhradová vyhlášky pro rok 2022“). Vzhledem k tomu, že se jedná o vyúčtování hrazených služeb, které byly VZP ČR uznány do bodové uzávěrky za prosinec 2022, budou z tohoto vyúčtování uplatněny pouze doplatky VZP ČR vůči poskytovatelům. Pokud je poskytovatel na základě výsledku z tohoto vyúčtování povinen vracet VZP ČR přeplatek, splatnost tohoto přeplatku bude odložena až do výsledku druhého kola vyúčtování dle úhradové vyhlášky pro rok 2022, tj. po zpracování dat s bodovou uzávěrkou za březen 2023.  

 

Stejně jako v předchozích letech většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.

 

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Sjezd UNIFY 2023
Reklama
Madisson
Reklama
Fyzion
Reklama
Madisson
Reklama
Miškovský
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Fyzion