DOHODOVACÍ ŘIZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ÚHRAD PRO ROK 2018

Dne 5.4.2017 se zástupce UNIFY ČR Šárka Smejkalová zúčastnila 1. kola DŘ pro rok 2018.

Schůzka měla spíše informativní charakter, ZP a UNIFY ČR si vzájemně sdělili vize, od kterých by se měly návrhy odvíjet.

Naší prioritou je v úhradách odstranit vazbu na unicitní rodné číslo a proplatit poskytovatelům naší odbornosti celou péči.

V dialogu se zástupci zdravotních pojišťoven jsme nastínili problém regulací a neproplácení celé naší odvedené práce, kdy objem péče, četnost návštěv či duplicitu indikované terapie nemůžeme

ovlivnit.

Požádali jsme zdravotní pojišťovny, společně s ambulantními specialisty a praktickými lékaři, o sestavení pracovní skupiny a následný sběr dat sledujících četnost návštěv, případnou nadbytečnost

a duplicitu pacientů na fyzioterapii v letech 2014 -2016.

Další kolo DŘ, kde se již intenzivně bude jednat o návrhu UNIFY ČR pro rok 2018 proběhne

26.5.2017.

Tabulky analytické komise sledující vývoj úhrad ve fyzioterapii najdete na webových stránkách UNIFY ČR pod zdravotními pojišťovnami.

Šárka Smejkalová

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Rehaeduca